Thời sự
Năm 2023, Đắk Nông đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 7,5%
Hoàng Anh - 06/01/2023 16:01
Chủ tịch tỉnh Đắk Nông khẳng định, quyết tâm đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023; năm có tính chất bản lề cho kế hoạch phát triển của Tỉnh.

Kết thúc năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Thống kê cho thấy, tốc độ tăng trưởng GRDP của Đắk Nông ước đạt 7,59%; Thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.475 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên 97%... an sinh xã hội được bảo đảm.

Trao đổi với Phóng viên Báo Đầu tư online, Chủ tịch tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười khẳng định, những kết quả trên tạo động lực quan trọng để Đắk Nông tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021-2025, góp phần tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường phát triển mới của Tỉnh.

Theo ông Hồ Văn Mười, năm 2023 dự báo tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường, đan xem giữ cơ hội và thách thức. Tuy nhiên đây cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tính chất quyết định đến tiến độ, khối lượng chủ yếu của các nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm mà Đắk Nông đã đề ra. Vì vậy, Tỉnh Đắk Nông đề ra nhiều mục tiêu và kỳ vọng trong năm 2023.

Tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt trên 7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.650 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên…

Theo ông Hồ Văn Mười, bên cạnh việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện nghiêm, hiệu quả tất cả các chính sách của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025…

“Căn cứ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đắk Nông sẽ đề ra định hướng, mục tiêu chiến lược, xác định các động lực, nguồn lực phát triển của địa phương để bảo đảm cho sự phát triển đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cho phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và quản lý chặt chẽ, theo hướng phát huy lợi thế về diện mạo, địa hình, thổ nhưỡng đặc trưng của tỉnh. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư lớn. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường,... tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công còn hạn chế”, ông Hồ Văn Mười chia sẻ.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười (giữa) kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Hồ trung tâm. TP Gia Nghĩa.

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, trọng tâm trong năm 2023, Tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án từ nguồn hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình trọng điểm của tỉnh.

Về những dự án trọng điểm, Đắk Nông sẽ tập trung phối hợp với các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh Bình Phước để thúc đẩy, sớm triển khai thực hiện dự án Đường cao tốc đoạn Đắk Nông - Bình Phước và cải tạo nâng cấp các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt. Thúc đẩy, hỗ trợ nhà đầu tư sớm đưa Nhà máy luyện nhôm vào hoạt động; tăng cường chỉ đạo triển khai dự án Khu Công nghiệp Nhân Cơ 2 để thu hút các dự án đầu tư dịch vụ phụ trợ phục vụ cho ngành công nghiệp nhôm, sản xuất các sản phẩm sau nhôm.

Tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức khánh thành Tượng đài N’Trang Lơng, tại TP.Gia Nghĩa.

Song song với đó, tỉnh Đắk Nông sẽ phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa truyền thống, bản địa; từng bước hoàn thiện thể chế, thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh cả về tiềm lực và thế trận, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới…

Tin liên quan
Tin khác