Thời sự
Năm 2024, Đà Nẵng phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP hơn 8%
Hoàng Anh - 08/12/2023 15:52
Năm 2024, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu mức tăng trưởng GRDP từ 8 đến 8,5%.

Nỗ lực vượt khó

Ngày 8/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá tình hình công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá, năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, Thành phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều nội dung công việc quan trọng.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chủ động với nhiều cách làm sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt là công tác học tập, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, văn bản mới của Trung ương. Tổ chức tốt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố…

Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá tình hình công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khẳng định, năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xác định chủ đề là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Trên tinh thần đó, Thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp trong xây dựng thể chế và khắc phục các hạn chế, tồn tại.

Nhờ vậy, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; nhiều quy hoạch phân khu đã được hoàn thành và thông qua. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố triển khai các dự án trong thời gian đến.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã tập trung tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thu hút đầu tư trong nước đạt gần 50.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư FDI đạt hơn 180 triệu USD (tăng 35,7% so với năm 2022).

Ngoài ra, tập trung chỉ đạo và quyết liệt thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán thuộc thẩm quyền của thành phố; đã hoàn thành 20/27 kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (đạt gần 75%); thực hiện được 156/214 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (đạt hơn 70%), kiến nghị về xử lý tài chính đã thực hiện được 2.230/2.361,5 tỷ đồng (đạt gần 95%).

Năm 2023, Thành phố Đà Nẵng nỗ lực vượt khó để đạt được những mục tiêu quan trọng.

Trong năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 119 của Quốc hội và báo cáo đề xuất với Chính phủ, Quốc hội thống nhất chủ trương xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 và đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15.

Thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng tầm cỡ khu vực và quốc tế, qua đó thúc đẩy khu vực dịch vụ, du lịch tăng trưởng cao và là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tuy nhiên, thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội khi kinh tế phục hồi chậm; hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người lao động phổ thông, người nghèo gặp khó khăn.

Tận dụng thời cơ mới

Bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố.

Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận dự kiến chủ đề năm 2024 là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Đồng thời, xác định phấn đấu mức tăng trưởng GRDP là 8 - 8,5%.

“Đây là mục tiêu rất lớn, đề nghị các đồng chí tập trung nhận định, đánh giá, dự báo tình hình trong thời gian đến để cho ý kiến về chủ đề năm 2024 và kịch bản tăng trưởng cùng các định hướng, giải pháp, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2024”, ông Quảng phát biểu.

Bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị.

Theo kế hoạch năm 2024, Trung ương sẽ tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chủ động chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, dự thảo Báo cáo, tích cực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch để tiến hành sơ kết ngay trong tháng 12/2023 và quý I/2024.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị tập trung thảo luận các kết quả nổi bật, các tồn tại, hạn chế qua 5 năm triển khai Nghị quyết số 43, để từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43; cơ chế huy động các nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực, trọng điểm theo Nghị quyết số 43.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, sau phiên họp Hội nghị Thành ủy (mở rộng), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ họp để thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng để triển khai trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ, như công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua Nghị quyết, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2024.

Năm 2024, Thành phố Đà Nẵng phấn đấu mức tăng trưởng GRDP là 8 - 8,5%.

Đồng thời cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố cuối năm 2023 như: Dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025; Báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án trọng điểm, động lực thành phố giai đoạn 2021-2025.

Vì vậy, Bí thư Đà Nẵng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao. Bởi Hội nghị Thành ủy lần này có nhiều nội dung mang ý nghĩa quan trọng. Đồng thời, xác định các chủ trương, giải pháp giúp thành phố tận dụng được những thời cơ mới để tạo động lực mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội một cách bền vững, với quyết tâm khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực và cả nước.

Tin liên quan
Tin khác