Sức khỏe doanh nghiệp
Năm Bảy Bảy chào bán 50,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá cao hơn 18,11% thị trường
Duy Bắc - 12/03/2023 08:25
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE) muốn huy động 751,2 tỷ đồng từ cổ đông để đầu tư thêm vốn vào hai dự án tại Bình Thuận và Quảng Ngãi.

Ngày 10/3, Năm Bảy Bảy thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Mục dích huy động vốn của Năm Bảy Bảy (Nguồn: NBB).

Ước tính, Công ty sẽ phát hành thêm 50.079.897 cổ phiếu để huy động 751,2 tỷ đồng. Trong số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 422,4 tỷ đồng đầu tư bổ sung nguồn vốn dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi; và 328,8 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận.

Với giá thị trường ngày 10/3 là 12.700 đồng/cổ phiếu, ước tính, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông đang cao hơn 18,11% giá thị trường.

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi với quy mô 102,7 ha, tổng vốn đầu tư 1.752,5 tỷ đồng, đã giải ngân 1.330,1 tỷ đồng và còn lại 422,4 tỷ đồng chưa giải ngân. Trong đó, năm 2023, Công ty dự kiến huy động vốn để giải ngân toàn bộ 422,4 tỷ đồng còn lại; dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận quy mô 124,53 ha, tổng vốn đầu tư 2.725,7 tỷ đồng, đã giải ngân 1.264,4 tỷ đồng và còn lại 1.461,3 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2023, Công ty dự kiến giải ngân 328,78 tỷ đồng.

Chỉ hoàn thành 17,4% kế hoạch năm 2022

Trong quý IV/2022, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 176,19 tỷ đồng, tăng 23,57 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 15,64 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 21,85 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 21,48 tỷ đồng lên 74,05 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 5,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 2,36 tỷ đồng lên 43,05 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 55,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 23,7 tỷ đồng lên 66,73 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 4%, tương ứng giảm 0,46 tỷ đồng về 11,07 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lỗ 3,75 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,99 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chỉ thoát lỗ trong quý IV chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính.

Lũy kế trong năm 2022, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 466,36 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 17,73 tỷ đồng, giảm 94,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Năm Bảy Bảy đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, chỉ đạt 17,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục trong năm 2022

Trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục ghi nhận âm kỷ lục 953,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 103,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 1.006,98 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 1.942,5 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và mở rộng đầu tư.

Được biết, từ năm 2007 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của Năm Bảy Bảy ghi nhận âm vượt số tiền 953,6 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2010, Công ty ghi nhận dòng tiền âm 351,62 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2021, Công ty đã ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 103,18 tỷ đồng. Như vậy, Công ty sẽ ghi nhận dòng tiền âm 2 năm liên tiếp, năm sau âm cao hơn năm trước.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tăng 46,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.027,87 tỷ đồng lên 6.401,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài ghi nhận 1.608 tỷ đồng, chiếm 25,1% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.587,2 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.407,5 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.354,9 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu tăng 80,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 627,1 tỷ đồng lên 1.407,5 tỷ đồng; tồn kho tăng 45,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 423,6 tỷ đồng lên 1.354,9 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 162,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 981,9 tỷ đồng lên 1.587,2 tỷ đồng…

Điểm đáng lưu ý, phải thu dài hạn bất ngờ ghi nhận khoản mục phải thu vốn góp hợp tác đầu tư 1.566,1 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận. Được biết, đây là khoản hợp tác với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – Công ty liên kết của Năm Bảy Bảy) về việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ cao ốc 152 Điện Biên Phủ với số tiền 1.150 tỷ đồng

Ngoài ra, tính tới cuối quý IV, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Năm Bảy Bảy tăng 163,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.943 tỷ đồng lên 3.130,1 tỷ đồng và chiếm 48,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, 971,9 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 2.158,2 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Trong cơ cấu nợ vay của Năm Bảy Bảy, năm 2022 xuất hiện hàng loạt các khoản nợ vay mới. Trong đó, đơn cử vay 350 tỷ đồng CTCP Xây dựng Hạ tầng CII; vay 400 tỷ đồng CTCP Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội; vay 400 tỷ đồng Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Địa ốc Lữ Gia; vay 86 tỷ đồng Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm; vay 125 tỷ đồng Công ty CII…

Hiện tại, Năm Bảy Bảy đang có dư nợ trái phiếu mã NBBH2124001 là 290 tỷ đồng. Được biết, đây là trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 11/6/2021, đáo hạn ngày 11/6/2024, lãi suất 11%/năm.

Trong đó, lô trái phiếu được bảo đảm bằng bất động sản dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi; quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác giữa Năm Bảy Bảy và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm; các cổ phiếu do Công ty CII sở hữu…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/3, cổ phiếu NBB đóng cửa giá tham chiếu 12.700 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác