Đầu tư
Nam Định: Phê duyệt lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng 2 khu công nghiệp
Phương Liên - 24/05/2024 10:13
UBND tỉnh Nam Định vừa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hải Long (huyện Giao Thủy) và Khu công nghiệp Nam Hồng (huyện Nam Trực).

Theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND, UBND tỉnh Nam Định giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì tổ chức lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hải Long với quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.320 ha, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1.100 ha nhằm mục tiêu hình thành khu công nghiệp đa ngành, có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Phạm vi lập quy hoạch thuộc địa bàn 4 xã: Bạch Long, Giao Long, Giao Châu, Giao Nhân (huyện Giao Thủy). Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch cụ thể là: Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu và Quốc lộ 37B; phía Nam giáp biển Đông; phía Đông giáp đất nông nghiệp, khu dân cư hiện hữu và đường tỉnh lộ 488; phía Tây giáp đất nông nghiệp, khu dân cư hiện hữu.

Quyết định số 1090 cũng xác định Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hải Long cần giải quyết 6 vấn đề chính gồm: Xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; mô hình phát triển, định hướng phát triển không gian các khu chức năng; hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường; xác định danh mục các quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn và nguồn lực thực hiện; đề xuất giải pháp kết nối hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn, hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh trong đó đặc biệt lưu ý về an toàn giao thông do Khu công nghiệp Hải Long quy hoạch nằm hai bên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định đi qua địa phận huyện Giao Thuỷ.

Dự kiến mức vốn đầu tư để lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hải Long là trên 4,6 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. UBND tỉnh Nam Định cũng xác định phải lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật; thời gian tổ chức lập Đồ án trong năm 2024-2025 nhưng không quá 12 tháng.

Đối với Khu công nghiệp Nam Hồng, UBND tỉnh Nam Định  giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì tổ chức lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nam Hồng quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 200 ha với tính chất là khu công nghiệp đa ngành, có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường; quy mô lao động dự kiến trong khu vực quy hoạch khoảng 20.000 người.

Phạm vi lập quy hoạch thuộc địa bàn 3 xã: Nam Hồng, Nam Lợi, Nam Thanh (Nam Trực). Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch cụ thể là: Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu; phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu; phía Tây giáp mương thủy lợi, đường trục xã và tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đang xây dựng; phía Đông giáp Quốc lộ 21.

Quyết định số 1093 cũng xác định Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nam Hồng cần giải quyết 7 vấn đề chính gồm: Xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về lao động, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đối với từng lô đất; bố trí các công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn Khu công nghiệp; đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường; đề xuất giải pháp kết nối hạ tầng kỹ thuật của KCN đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn, hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh; trong đó đặc biệt lưu ý về an toàn giao thông do Khu công nghiệp Nam Hồng quy hoạch nằm hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển.

Dự kiến mức vốn đầu tư để lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nam Hồng là trên 2,4 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. UBND tỉnh cũng xác định phải lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật; thời gian tổ chức lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nam Hồng trong năm 2024 - 2025 nhưng không quá 9 tháng.

Tin liên quan
Tin khác