Đầu tư và cuộc sống
Ngày Quốc tế người cao tuổi năm 2022: Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
ĐT - 01/10/2022 09:30
Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi nhằm phát huy tinh thần "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của người cao tuổi.

.

Tin liên quan
Tin khác