Điểm nóng
Nghệ An: Đề nghị xem xét, kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân
Thanh Hoài - 30/05/2023 17:39
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Nghệ An đề nghị xem xét, kỷ luật Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 -2025.
Tại kỳ họp thứ 13 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An kết luận và đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kỷ luật một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Nghệ An đã kết luận và đề nghị Thường vụ tỉnh ủy xem xét, kỷ luật một số tổ chức, các nhân trên địa bàn tỉnh
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Nghệ An đã kết luận và đề nghị Thường vụ tỉnh ủy xem xét, kỷ luật một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn nhiệm kỳ 2020 - 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã vi phạm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt là nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; nhiều cán bộ, đảng viên trong Chi bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, đơn vị, gây dư luận bức xúc, bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Đối với Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Nghĩa Đàn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; chưa thường xuyên, thiếu sâu sát trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; để nhiều cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ huyện, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện, UBND huyện, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Bên cạnh đó, qua xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh ưu điểm, kết quả đạt được, còn có hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm về các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.
Nghệ An xem xét
 Khối Đảng uỷ cơ quan chính quyền huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020-2025 bị đề nghị xem xét,kỷ luật.


Về cá nhân, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy trên cơ sở xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Phan Văn Bình, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam (nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, ông Phan Văn Bình đã vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Phan Văn Bình theo thẩm quyền.
Tin liên quan
Tin khác