Doanh nghiệp
Nghệ An hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh
Nguyễn Toàn - 19/06/2022 08:47
UBND tỉnh Nghệ An vừa bàn hành Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022.
Ảnh trang wed của Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An (Địa chỉ: dnnghean.com)

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Nghị định của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương.

Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đáp ứng các tiêu chí theo quy định Điều 4, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Điều 5, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Nghệ An phân bổ 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa các nội dung gồm Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (1,29 tỷ đồng); Hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (1 tỷ đồng); Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (462 triệu đồng); Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (430 triệu đồng); Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, liên kết chuỗi giá trị (317 triệu đồng)

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An còn phân bổ 497 triệu đồng theo đề án tại Nghị quyết số 5277-UBND ngày 31/12/2021. Theo đó, duy trì và phát triển App hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp với số tiền 245 triệu đồng; hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức 2 khóa đào tạo Quản trị kinh doanh chuyên sâu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (90 triệu đồng/ 1 khóa); kinh phí tổ chức, triển khai, quản lý, giám sát và đánh giá công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là 72 triệu đồng.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, trọng điểm, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp này. “Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ”, ông Hiếu đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong kế hoạch.

Tin liên quan
Tin khác