Đầu tư
Nghệ An: Vùng huyện Quỳ Hợp sẽ là trung tâm công nghiệp khai khoáng lớn của tỉnh
Thái Hòa - 11/03/2024 17:03
Qùy Hợp là vùng kinh tế tổng hợp của tỉnh, nằm trên trục phát triển kinh tế trọng điểm Hoàng Mai - Nghĩa Đàn – Thái Hòa - Quỳ Hợp; là trung tâm công nghiệp khai khoáng, cung cấp nguyên liệu cho chế biến khoáng sản của Nghệ An.

Theo quyết định số 509/QĐ-UBND vừa được ban hành của UBND tỉnh Nghệ An  về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện Quỳ Hợp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Diện tích lập quy hoạch vùng huyện Quỳ Hợp là 93.974,59 ha.

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳ Hợp được lập nhằm định hướng phát triển thống nhất về không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn kết chặt chẽ với quy hoạch tỉnh; đảm bảo kết nối đồng bộ với các địa phương lân cận như Quế Phong, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Anh Sơn, Con Cuông và Tân Kỳ; phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn; tôn trọng tự nhiên, ứng phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu để đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Cùng với đó, Quy hoạch nhằm tổ chức không gian đô thị, nông thôn và các khu chức năng để góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh vững chắc.

Nhiệm vụ Quy hoạch hướng đến mục tiêu phát huy vị thế và sức mạnh tổng hợp của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với định hướng bền vững, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội và ngoại vùng. Trong đó tập trung các thế mạnh về: công nghiệp, chế biến khoáng sản; dịch vụ du lịch trải nghiệm văn hóa, cộng đồng, sinh thái; nông lâm nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Quỳ Hợp sẽ là trung tâm công nghiệp khai khoáng lớn của tỉnh, ảnh nguồn: BNA

Đồng thời, tạo lập cơ sở pháp lý cho các công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn trong huyện, xây dựng các chương trình kế hoạch và đề xuất các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực. Bảo vệ môi trường thích ứng và chống chịu biến đổi khí hậu. Giữ gìn di sản văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và phát triển bản sắc văn hóa địa phương. Mặt khác, tạo cơ sở pháp lý cho việc hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Quỳ Hợp đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiệm vụ của Đồ án quy hoạch vùng Quỳ Hợp là phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý, địa hình, khí hậu thủy văn, tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước,...); thực trạng kinh tế - xã hội; hiện trạng phân bố đô thị và nông thôn; hiện trạng sử dụng và quản lý đất đai; hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật vùng (gồm: đánh giá hiện trạng giao thông (đối nội, đối ngoại), chuẩn bị kỹ thuật, hiện trạng thoát nước mưa, hiện trạng cấp nước, hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR, hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc, hiện trạng môi trường; hiện trạng tài nguyên và môi trường vùng); hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đối với vùng lập quy hoạch; đánh giá công tác quản lý thực hiện các quy hoạch, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, đề xuất phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn tập trung và các khu chức năng trên cơ sở khai thác lợi thế riêng của huyện Quỳ Hợp về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và dịch vụ thúc đẩy phát triển đa dạng ngành kinh tế. Đề xuất cấu trúc không gian vùng huyện với các trục liên kết hệ thống đô thị, trung tâm cụm xã, hệ thống điểm dân cư nông thôn, gắn kết với các trung tâm kinh tế huyện và khu vực; phân bố không gian phát triển nông nghiệp, xây dựng công nghiệp, du lịch - dịch vụ, hệ thống hạ tầng xã hội, các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phát triển bền vững đô thị và nông thôn; bổ sung và khớp nối các dự án đã và đang thực hiện trên phạm vi địa bàn. Đối với khu vực nông thôn: đảm bảo thực hiện những quan điểm chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu các mô hình đặc trưng cho khu vực nông thôn huyện Quỳ Hợp.

Quy hoạch vùng Qùy Hợp là vùng kinh tế tổng hợp của tỉnh, nằm trên trục phát triển kinh tế trọng điểm TX Hoàng Mai - Nghĩa Đàn – TX Thái Hòa - Quỳ Hợp. Là trung tâm công nghiệp khai khoáng lớn của tỉnh, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến khoáng sản của tỉnh. Là khu vực kinh tế năng động, có tiềm năng phát triển thương mại dịch vụ và nông lâm nghiệp thủy sản gắn với du lịch dịch vụ hồ Bản Mồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã có Thông báo số 627/TB-UBND chỉ đạo định hướng phát triển huyện Quỳ Hợp phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, phù hợp với tiềm năng và lợi thế sẵn có, phù hợp với giá trị văn hóa truyền thống của địa phương và yêu cầu phát triển, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tập trung xây dựng, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn một cách hiệu quả. Các chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển cần phải hợp với lòng dân và phải vì lợi ích của người dân.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Quỳ Hợp tiếp tục rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển. Tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu đạt kết quả thấp sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, yêu cầu huyện Quỳ Hợp tập trung rà soát, hoàn thiện, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy hoạch một cách toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển và đặc thù của địa phương, đồng bộ với quy hoạch tỉnh và có tính kết nối với quy hoạch vùng, nhất là vùng Tây Bắc Nghệ An, kết nối với các địa phương lân cận (Quỳ Hợp – Thái Hòa – Nghĩa Đàn – Hoàng Mai) để tạo sự phát triển, khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Huyện cần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp. Về công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp về chế biến khoáng sản, trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào khai thác và chế biến khoáng sản, tăng cường đầu tư trang thiết bị tiên tiến, hiện đại nhằm tiết kiệm tài nguyên, nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa.

Về du lịch, dịch vụ, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, nhất là việc kết nối và phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và các lễ hội đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường tính liên kết, kết nối các điểm, tuyến du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương…

Tin liên quan
Tin khác