Điểm nóng
Người dân phản ánh giá nước “áp dụng chung” quá cao, Kon Tum yêu cầu rà soát
Linh Đan - 24/06/2024 11:11
Người dân phản ánh Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum thu giá nước một mức chung 20.000 đồng/m3 (cao gấp gần 3 lần mức nước sinh hoạt hộ gia đình) cho tất cả các hộ có treo biển buôn bán kinh doanh là chưa hợp lý.

Theo phản ánh của một số người dân tại các phương Quang Trung và Duy Tân, Thành phố Kon Tum, thời gian qua, việc Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum thu giá nước một mức chung 20.000 đồng/m3 (cao gấp gần 3 lần mức nước sinh hoạt hộ gia đình) cho tất cả các hộ có treo biển buôn bán kinh doanh là chưa hợp lý.

Mới đây, ông Lê Đức Chung, Tổ dân phố 8, phường Quang Trung và ông Nguyễn Văn Nhương, Tổ dân phố 7, phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum đồng phản ánh, vấn đề giá nước đã được UBND tỉnh trả lời nhưng chưa thuyết phục, vì chưa cụ thể từng đối tượng (hộ gia đình, hộ gia đình sử dụng mặt bằng để ở và kết hợp kinh doanh, loại hình kinh doanh có sử dụng nước, không có sử dụng nước cho kinh doanh như cửa sắt, tạp hoá, quần áo...). Mức thu giá nước một mức chung 20.000 đồng/m3 cho tất cả các hộ có treo biển buôn bán kinh doanh là chưa hợp lý.

Từ đó, người dân các phường này đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum xem xét điều chỉnh giá nước cho phù hợp (có mức thu ít hơn mức 20.000 đồng/m3) đối với từng đối tượng.

Trả lời vấn đề này, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã có Công văn số 4421/UBND-KTTH ngày 20/12/2023 và Công văn số 239/UBND-KTTH ngày 23/1/2024 đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum khẩn trương rà soát, điều chỉnh giá nước sinh hoạt cho phù hợp, sớm nghiên cứu, xây dựng phương án giá theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum đã hoàn thiện, gửi phương án giá nước sạch trên địa bàn Thành phố Kon Tum đến Sở Tài chính thẩm định vào ngày 1/4/2024.

Tuy nhiên, qua rà soát phương án giá do Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum xây dựng còn một số nội dung chưa đảm bảo về cơ sở pháp lý (như chưa lấy ý kiến thẩm định về định mức, kinh tế kỹ thuật của các sở, ngành có liên quan, chưa cung cấp các hồ sơ, chứng từ liên quan đến các chi phí để xác định giá nước…).

Do đó, Sở Tài chính đã đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện phương án giá gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

Tại cuộc họp ngày 21/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá việc áp dụng giá nước sạch hiện tại trên địa bàn thành phố Kon Tum; căn cứ quy định về khung giá, giá nước sạch sinh hoạt tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định giá bán cho phù hợp.

"Hiện nay, Sở Tài chính đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án giá nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum theo quy định và đôn đốc Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum làm việc với khách hàng sử dụng nước sinh hoạt có phát sinh hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sản xuất vật chất để đi đến thỏa thuận, thống nhất áp giá phù hợp; đồng thời, đề nghị Công ty này phối hợp với khách hàng kiểm tra thực tế tại địa chỉ khách hàng sử dụng nước và thống nhất chuyển đổi giá nước với khách hàng và đảm bảo theo quy định", UBND tỉnh Kon Tum phản hồi.

Tin liên quan
Tin khác