Sức khỏe doanh nghiệp
Người thân lãnh đạo mua “chui” cổ phiếu Địa ốc Hoàng Quân?
Duy Bắc - 30/12/2022 07:43
Cổ phiếu thấp hơn 73,8% so với đỉnh, người thân lãnh đạo CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC – sàn HoSE) mua vào mà “quên” chưa đăng ký.

Cụ thể, ông Đỗ Duy Kiên, chồng bà Trương Nguyễn Song Vân, Phó Tổng giám đốc tài chính Địa ốc Hoàng Quân vừa mua 10.000 cổ phiếu HQC để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 10.000 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện ngày 27/12.

Điểm đáng lưu ý, từ tháng 5/2022 đến ngày 29/12/2022, hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) không có thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu của ông Đỗ Duy Kiên.

Theo quy định, điểm 1a, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII hoặc Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, căn cứ theo Thông tư 96/2020/TT-BTC, ông Đỗ Duy Kiên có dấu hiệu mua mà không công bố thông tin dự kiến giao dịch.

Được biết, từ ngày 24/3 đến 15/11, cổ phiếu HQC giảm 84,3% từ 10.250 đồng về 1.610 đồng/cổ phiếu và sau đó hồi phục, tính tới ngày 29/12 đang giao dịch vùng 2.690 đồng/cổ phiếu, tức cao hơn 67,1% so với đáy ngày 15/11 và vẫn thấp hơn 73,8% so với đỉnh ngày 24/3.

Bán tài sản cho bên liên quan trị giá 120 tỷ đồng từ năm 2020 nhưng tới tháng 10/2022 mới công bố

Cụ thể, ngày 18/10, Địa ốc Hoàng Quân tiếp tục đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và năm 2021 liên quan tới việc bổ sung CTCP Đầu tư Thành phố Vàng là đơn vị liên quan do có chung thành viên chủ chốt.

Theo đó, trong năm 2020, Địa ốc Hoàng Quân có thực hiện các giao dịch với CTCP Đầu tư Thành phố Vàng. Trong đó, nhận ứng tiền thi công dự án là 300 triệu đồng và chuyển nhượng dự án là 120 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Địa ốc Hoàng Quân có thực hiện các giao dịch với CTCP Đầu tư Thành phố Vàng. Trong đó, phải trả tiền thi công dự án là 725,16 triệu đồng.

Tuy nhiên, cuối tháng 8/2022, Địa ốc Hoàng Quân thực hiện bổ sung CTCP Đầu tư Thành phố Vàng là đơn vị liên quan. Trong đó, năm 2020 ghi nhận 300 triệu đồng phải trả tiền thi công dự án và năm 2021, ghi nhận 725,16 triệu đồng phải trả tiền thi công dự án.

Sau 2 lần bổ sung liên tiếp, Công ty mới bổ sung giao dịch chuyển nhượng dự án với CTCP Đầu tư Thành phố Vàng trị giá 120 tỷ đồng trong năm 2020.

Như vậy, Công ty đã bán tài sản cho bên liên quan trị giá 120 tỷ đồng từ năm 2020 và tới tháng 10 năm 2022 mới công bố.

HoSE nhắc nhở Địa ốc Hoàng Quân công bố giao dịch với bên liên quan từ năm 2020

Ngày 1/11/2022, HoSE nhận được công văn của Địa ốc Hoàng Quân giải trình việc thông qua giao dịch với bên liên quan giữa Công ty và CTCP Đầu tư Thành phố Vàng.

Trong đó, Công ty đã ban hành 2 nghị quyết là Nghị Quyết số 11A/NQ-HĐQT ngày 20/7/2020 ký kết hợp đồng thi công cải tạo sửa chữa văn phòng CTCP Đầu tư Thành phố Vàng; Nghị Quyết số 12A/NQ-HĐQT ngày 11/8/2020 thông qua chuyển nhượng dự án Chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện công bố thông tin các Nghị quyết này.

HoSE nhấn mạnh: “Công ty chưa tuân thủ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Quyết định của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan”.

Thêm nữa, Địa ốc Hoàng Quân đã đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán nhiều lần (lần 1 ngày 26/8/2022 và lần 2 ngày 19/10/2022). Công ty chưa tuân thủ nguyên tắc công bố thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định tại khoản 1 điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC. Đề nghị Công ty tăng cường công tác kế toán tài chính, chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán, pháp luật kế toán, kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan.

HoSE nhắc nhở và đề nghị Địa ốc Hoàng Quân thực hiện công bố thông tin bổ sung đầy đủ nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.

Tin liên quan
Tin khác