Tiêu dùng
Người Việt giảm tiêu thụ gạo, tăng tiêu thụ thịt
Thế Hải - 25/05/2021 16:25
Tiêu thụ gạo trong các gia đình người Việt đang có xu hướng giảm dần theo các năm, ngược lại với mức tiêu thụ thịt lại theo chiều hướng tăng nhẹ sau mỗi năm.
Lượng tiêu thụ thịt các loại có xu hướng tăng nhẹ qua các năm, từ 1,8 kg/người/tháng năm 2010 lên 2,3 kg/người/tháng năm 2020

Lượng gạo tiêu thụ trong nước tính trên đầu người ngày càng giảm, nhưng lượng thịt tiêu thụ lại tăng nhẹ sau từng năm. Đây là kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 do Tổng cục Thống kê vừa ban hành.

Cụ thể, theo báo cáo kết quả sơ bộ khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê, nhu nhập bình quân một người một tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm khoảng 2% so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người/tháng chung cả nước tăng khoảng 8,1%. Thu nhập bình quân đầu người/tháng năm 2020 ở khu vực thành thị đạt trên 5,5 triệu đồng đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn, ở mức gần 3,5 triệu đồng.

Dù thu nhập có tăng nhưng trong giai đoạn từ 2010-2020, lượng gạo tiêu thụ trên mỗi đầu người bình quân cả nước đã giảm mạnh.

Kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê cho biết, tiêu dùng lương thực, thực phẩm qua số liệu cho thấy một xu hướng rõ ràng là các hộ gia đình có xu hướng giảm dần việc tiêu thụ tinh bột, như việc lượng gạo tiêu thụ bình quân một người một tháng giảm dần qua các năm, từ 9,7 kg/người/tháng năm 2010 xuống còn 8,1 kg/người/tháng năm 2018 và chỉ còn 7,6 kg/người/tháng năm 2020.

Thói quen ăn uống cho thấy các hộ gia đình sống ở vùng nông thôn thường tiêu thụ nhiều gạo hơn so với các hộ gia đình thành thị (8,5 so với 6,1 kg/người/tháng). Những hộ gia đình thuộc nhóm nghèo nhất có lượng gạo tiêu thụ cao hơn so với những hộ gia đình thuộc nhóm khá giả nhất (9,0 so với 6,6 kg/người/tháng).

Ngược lại với tiêu thụ gạo giảm thì tiêu thụ thịt lại gia tăng. Lượng tiêu thụ thịt các loại có xu hướng tăng nhẹ qua các năm, từ 1,8 kg/người/tháng năm 2010 lên 2,3 kg/người/tháng năm 2020. Tiêu thụ Trứng tăng trong năm 2020, chủ yếu do năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và các đợt giãn cách xã hội, trứng là mặt hàng các hộ gia đình ưa chuộng sử dụng để bổ sung dinh dưỡng thay vì các loại khác.

Lượng tiêu thụ rượu bia có dấu hiệu tăng nhẹ trong năm 2020, từ 0,9 lít/người/tháng năm 2018 lên 1,3 lít/người/tháng năm 2020. Lượng tiêu thụ mặt hàng này của nhóm hộ gia đình khá giả nhất cũng cao hơn so với nhóm hộ gia đình nghèo nhất (2,4 so với 1,3 lít/người/tháng).

Cũng theo thống kê này, năm 2020 chi tiêu bình quân hộ gia đình cả nước là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 2018.

"Năm 2020 là một năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, có thể thấy rằng chi tiêu năm này tăng chậm hơn so với thời kỳ trước (chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 18% so với 2016)", Tổng cục Thống kê phân tích.

Theo đó, các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần.

Vùng Đông Nam Bộ luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất (xấp xỉ 3,9 triệu đồng/người/tháng). Vùng Trung du miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất (tương đương 2,1 triệu đồng/người/tháng).

Ngoài ra mức tăng chi tiêu bình quân đầu người một tháng ở vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2020 chỉ tăng 5% so với 2018 trong khi vùng Đông Nam Bộ tăng tới 17,3% so với năm 2018.

Tin liên quan
Tin khác