Sức khỏe doanh nghiệp
Nhà Khang Điền (KDH) chi 100 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn
Trọng Tín - 01/12/2021 08:03
Nhà Khang Điền vừa thông qua Nghị quyết của HĐQT về việc mua lại trước hạn 100 trái phiếu, tương đương 100 tỷ đồng theo yêu cầu của trái chủ Vietnam Debt Fund SPC (quỹ thành viên thuộc Dragon Capital).

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu đã phát hành năm 2021 theo yêu cầu của trái chủ.

Cụ thể, Nhà Khang Điền sẽ mua lại trực tiếp từ Vietnam Debt Fund SPC (quỹ thành viên thuộc Dragon Capital) tối đa 25% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đã phát hành. Khối lượng mua lại là 100 trái phiếu, tương đương tổng giá trị là 100 tỷ đồng.

Giá mua lại trái phiếu trước hạn là 100% khoản nợ gốc cộng lãi, lãi chậm trả (nếu có) phát sinh và chưa thanh toán. Ngày mua lại dự kiến là 14/12. Công ty giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mua lại trái phiếu.

Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu của Nhà Khang Điền.

Trước đó, ngày 14/6, Nhà Khang Điền đã phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, lãi suất cố định 12%/năm và thanh toán định kỳ 6 tháng 1 lần. số tiền huy động được Mục dùng để tăng quy mô vốn hoạt động.

Điểm đáng lưu ý, nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 240 tỷ đồng, chiếm 60% tổng lượng phát hành và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua 160 tỷ đồng, chiếm 40% tổng lượng phát hành.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 3.147,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 789,88 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,9% và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Nhà Khang Điền đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 65,8% kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 854,13 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.180,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 25 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.895,2 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vay nợ và phát hành cổ phiếu. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm công ty đã phải huy động dòng tiền tài chính bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của Nhà Khang Điền tăng 4,2% so với đầu năm lên 14.524,3 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.706,6 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.851,8 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản.

Đặc biệt, hàng tồn kho đạt 6.850 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng tài sản. Hàng tồn kho hiện chủ yếu ở các dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo; Bình Trưng - Bình Trưng Đông; Thủy Sinh Phú Hữu...

Tin liên quan
Tin khác