Đầu tư
Nhà thầu có bị loại hồ sơ khi chưa đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia?
Anh Ngọc - 11/11/2016 08:48
Nhà thầu chưa đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng thầu liệu có bị hủy thầu?

Ông Trần Quang Lục - Tỉnh Quảng Ngãi có đặt câu hỏi: Vừa qua, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi mời đấu thầu thuốc năm 2017, hồ sơ thầu bán từ ngày 26/6/2016 đến 22/7/2016 đóng thầu. Trong tiêu chí của bên mời thầu không ghi điều kiện tiên quyết bị loại hoặc không có cụ thể đạt hay không đạt trong hồ sơ mời thầu về việc đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Vậy, nhà thầu chưa đăng ký trước thời điểm đóng thầu là ngày 22/7/2016 có bị loại hồ sơ thầu không (vì không ghi tiêu chí này trong hồ sơ mời thầu)? Nhà thầu có được đăng ký bổ sung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sau ngày đóng thầu không? Nếu nhiều nhà thầu bị trường hợp này có tỷ lệ là bao nhiêu để bên mời thầu có quyết định hủy kế hoạch đấu thầu này bởi lý do trên?.

Nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thì bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Đối với trường hợp nêu trong thư hỏi của ông Lục, việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu nêu trên.

Tin liên quan
Tin khác