Điểm nóng
Nhiều sai phạm tại Dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thành phố Hội An
Nhiệt Băng - 29/01/2024 14:16
UBND TP. Hội An ban hành Công văn số 1544/UBND ngày 10/6/2022 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thành phố Hội An là không đúng thẩm quyền theo quy định.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa chỉ ra loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thành phố Hội An (số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Hội An).

Theo đó, việc UBND TP. Hội An ban hành Công văn số 1544/UBND ngày 10/6/2022 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thành phố Hội An là không đúng thẩm quyền theo quy định.

Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 01/2022/HĐHTĐT-KD ngày 6/5/2022 và Phụ lục Hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 19/10/2022 được ký kết với Công ty cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An, Công ty công cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam đóng góp bằng tài sản đã đầu tư trên đất từ trước, trong đó có Nhà xưởng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vừa mới được xây dựng sau khi cấp Giấy phép xây dựng số 1100/GPXD ngày 19/10/2022 về xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, tất cả các tài sản trên đất này chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tài sản cho Công ty cổ phần giao thông Quảng Nam.

Do đó, việc Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam đóng góp tài sản đã đầu tư trên diện tích đất 3.320 m2 để hợp tác kinh doanh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới là không đúng theo quy định tại Điều 175, Luật Đất đai năm 2013.

Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm trên diện tích đất Nhà nước cho thuê để xây dựng kho bảo quản và chứa vật tư thiết bị là không phù hợp với mục đích cho thuê đất theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, việc Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An cấp Giấy phép xây dựng số 1100/GPXD ngày 19/10/2022 đã xảy ra một số sai sót.

Cụ thể, Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An ban hành mẫu Giấy phép xây dựng không đúng theo quy định tại mẫu số 08, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An không đúng chủ thể.

Trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra, Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An đã nhận thấy những sai sót này, đã ban bàn Giấy phép xây dựng Nhà xưởng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 659/GPXD ngày 14/8/2023 cấp cho Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam và thu hồi lại Giấy phép 1100/GPXD ngày 19/10/2022 đã cấp cho Công ty cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An. Thanh tra tỉnh xác định, những sai sót này trách nhiệm trước hết thuộc về của Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan việc đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới của Công ty cổ phần Kiểm định an toàn HDN Hội An; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam thực hiện quyền góp vốn bằng các tài sản gắn liền với đất thuê nhưng tài sản chưa được xác lập quyền sở hữu trong việc hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; sử dụng đất không đúng mục đích theo Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh; đồng thời rà soát tính pháp lý đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Nam…

"UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Hội An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu UBND thành phố Hội An ban hành Công văn số 1544/UBND ngày 10/6/2022 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thành phố Hội An không đúng thẩm quyền", Thanh tra tỉnh kiến nghị.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND thành phố Hội An chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy phép xây dựng số 1100/GPXD ngày 19/10/2022 cấp cho Công ty cổ phần Kiểm định an toàn HDN là không đúng chủ thể.

Tin liên quan
Tin khác