Đầu tư
Ninh Thuận kêu gọi đầu tư vào 55 dự án
Nguyễn Toàn - 01/04/2024 08:51
Ninh Thuận vừa ban hành danh mục 55 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư với tổng diện tích 3.435,882 ha.
Ninh Thuận kêu gọi đầu tư vào Dự án Cảng cạn Cà Ná giai đoạn 2. Trong ảnh: Cảng Tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1. Ảnh: Trung Nam Group.

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận có 55 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư với tổng diện tích 3.435,882 ha. Trong đó, 18 dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch (317,26 ha); 14 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản (745,152 ha); 9 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo (528,95 ha); 9 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (412,62 ha); 5 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp (1.431,9 ha).

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch có một số dự án có diện tích lớn như Dự án Khu du lịch sinh thái Vĩnh Hy (79,55 ha); Dự án Trung tâm logistics Cà Ná và Dư án Cảng cạn Cà Ná (đều 60 ha); Dự án Khu du lịch cao cấp (tại khu vực bãi đá trứng, 35,36 ha); Dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng Mũi Dinh (30,43 ha)…

Lĩnh vực năng lượng, tái tạo có các dự án như Dự án điện khí LNG Cà Ná (1.500 MW, 51.793 tỷ đồng); Dự án thủy điện tích năng Phước Hòa (1.200 MW, 22.865 tỷ đồng); Dự án điện gió Tri Hải(79,5 MW, 2.760 tỷ đồng); Dự án điện gió Đầm Nại 4 (27,6 MW, 1.649 tỷ đồng)…

Một số dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có Dự án Tổ hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối (101 ha);  Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná (giai đoạn 2, 49,62 ha); Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Nam 1, 2, 3, 4, 5 (quy mô đều 50 ha)…

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên tổ chức kêu gọi và hướng dẫn các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo quy định.

Tin liên quan
Tin khác