Sức khỏe doanh nghiệp
Ông Đặng Thành Tâm vừa chi ra 562,5 tỷ đồng để mua vào 25 triệu cổ phiếu KBC
Duy Bắc - 14/12/2022 17:08
Sau khi cổ phiếu giảm sâu, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC) đã hoàn tất mua vào 25 triệu cổ phiếu như đăng ký trước đó.

Cụ thể, từ ngày 15/11 đến ngày 13/12, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc vừa mua vào toàn bộ 25 triệu cổ phiếu đăng ký để nâng sở hữu từ 14,81% lên 24,91% vốn điều lệ.

Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 13/12 là 22.500 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đặng Thành Tâm đã bỏ ra số tiền lên tới 562,5 tỷ đồng để mua vào 25 triệu cổ phiếu KBC.

Được biết, từ ngày 6/1 đến ngày 9/11, cổ phiếu KBC giảm 69,4% từ 46.350 đồng về 14.200 đồng/cổ phiếu. Sau đó, cổ phiếu hồi phục, tính tới ngày 14/12 đang giao dịch vùng 22.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn 60,6% so với đáy ngày 9/11 và đồng thời vẫn thấp hơn 50,8% so với đỉnh ngày 6/1.

Ở một diễn biến khác, ngày 7/12, Kinh Bắc công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 vào ngày 28/12, đại hội tổ chức tại Bắc Ninh.

Trong đó, Kinh Bắc trình cổ đông kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC để giảm vốn điều lệ, nguồn thực hiện là thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và dự kiến triển khai sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu đăng ký mua cổ phiếu.

Điểm đáng lưu ý, Công ty dự kiến giá mua cổ phiếu quỹ sẽ theo giá thị trường nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tối đa Công ty sẽ bỏ ra số tiền 3.400 tỷ đồng để mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC.

Cổ tức 20% tiền mặt và lãi năm 2023 lên tới 4.000 tỷ đồng

Kinh Bắc trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng, thời gian triển khai trong năm 2023.

Hiện tại, Kinh Bắc đang có 767,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, nếu Công ty trả cổ tức sau mua lại 100 triệu cổ phiếu, ước tính sẽ phải chia ra tổng cộng 1.335,2 tỷ đồng để trả cổ tức tỷ lệ 20%.

Thêm nữa, Kinh Bắc cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng.

Trong đó, Kinh Bắc cho biết hiện đang làm việc với các đối tác, ước tính khả năng cho thuê đạt 200 ha trong năm 2023 tại các dự án Khu công nghiệp (KCN) bao gồm Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung, KCN Tân Tập, KCN Lộc Giang, các cụm KCN ở Long An, Hưng Yên và đặc biệt KCN Tràng Duệ mở rộng giai đoạn 3 thì khách hàng đã sẵn sàng.

Với việc mở rộng quỹ đất trong giai đoạn tới, Công ty sẽ còn được phê duyệt mới 3 KCN với diện tích khoảng 3.000 ha.

Và cuối cùng, Công ty trình cổ đông hủy kế hoạch chào bán riêng lẻ để tăng vốn năm 2022. Công ty cho rằng, do diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 bị sụt giảm mạnh, hầu hết các cổ phiếu bị giảm giá nghiêm trọng trong đó có cổ phiếu KBC, không thuận lợi cho việc phát hành riêng lẻ để tăng vốn.

Do đó, Công ty chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022.

Được biết, đầu năm 2022, Kinh Bắc dự kiến chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu KBC, số tiền huy động được dùng để bổ sung vốn, tái cơ cấu nợ vay, đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết.

Kinh Bắc bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng

Ngày 24/11, người sở hữu trái phiếu đồng ý cho Kinh Bắc bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mã KBCH2123002.

Cụ thể, Kinh Bắc sẽ bổ sung 1,1 triệu cổ phiếu của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang vào tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mã KBCH2123002.

Trong đó, giá trị tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bằng tối thiểu 160% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Việc bổ sung tài sản bảo đảm không gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành.

Theo tìm hiểu, trái phiếu mã KBCH2123002 phát hành ngày 3/6/2021, mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 10,5%/năm và tài sản đảm bảo là 70,7 triệu cổ phiếu KBC thuộc sở hữu của bên thứ 3.

Thêm nữa, CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang được thành lập năm 2005, địa chỉ tại KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và người đại diện pháp luật là ông Mai Tuấn Dũng. Trong đó, Công ty hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Lãi đột biến quý III từ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng

Trong quý III/2022, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 203,23 tỷ đồng, giảm 37,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.936,23 tỷ đồng, tăng 1.995,52 tỷ đồng so với cùng kỳ (cùng kỳ lỗ 59,29 tỷ đồng). Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 48,9% về còn 47,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 38,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 61,61 tỷ đồng về 97,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 127,6%, tương ứng tăng thêm 46,71 tỷ đồng lên 83,33 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 20,8%, tương ứng giảm 37,09 tỷ đồng về 140,83 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 1.997,23 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,99 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 44,3%, tương ứng tăng thêm 23,17 tỷ đồng lên 75,45 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 1.288,53 tỷ đồng, giảm 58,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.136,51 tỷ đồng, tăng 191,4% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, lợi nhuận quý III tăng chủ yếu do lãi từ công ty liên doanh, liên kết. Được biết, Công ty có lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng do công ty ghi nhận thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh.

Trong năm 2022, Kinh Bắc đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 47,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Công ty tăng 9,1% so với đầu năm lên 33.375,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 11.982,8 tỷ đồng, chiếm 35,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 10.769,3 tỷ đồng, chiếm 32,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.164,5 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tin liên quan
Tin khác