Tài chính - Chứng khoán
Petrolimex sẽ dành gần 3.500 tỷ đầu tư trong năm 2021
Chí Tín - 14/04/2021 08:08
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dự kiến sẽ họp cổ đông vào ngày 26/4 và Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch đầu tư 3.460 tỷ đồng trong năm 2021.
Petrolimex đặt kế hoạch sản lượng dầu xuất bán năm 2021 khoảng hơn 12,2 triệu m3

Petrolimex cho biết, nửa đầu năm 2021, kinh tế thế giới vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cùng với triển vọng của kinh tế thế giới năm 2021, thị trường dầu thô thế giới đang dần hồi phục trong các tháng đầu năm 2021.

Trên cơ sở bối cảnh hiện nay, Petrolimex sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản lượng dầu xuất bán năm 2021 khoảng hơn 12,2 triệu m3, bằng 99% so với thực hiện 2020.

Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 135,2 nghìn tỷ đồng, bằng 109% so với năm 2020, trong đó riêng công ty mẹ đạt 94,1 nghìn tỷ đồng, bằng 110% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cho mục tiêu 2021 là 3.360 tỷ đồng, bằng 238% so với năm 2020, trong đó công ty mẹ 1.800 tỷ đồng, bằng 175% so với năm 2020. Chia cổ tức dự kiến 12%.

Petrolimex cho biết trong năm 2021 sẽ tiếp tục triển khai việc tái cấu trúc các tổng công ty/đơn vị thành viên của Tập đoàn để thực hiện mục tiêu gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường; thông qua đó, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Tập đoàn.

Tập đoàn này cũng sẽ thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng tại PG Bank; triển khai phương án giảm tỷ lệ vốn đầu tư trong lĩnh vực bảo hiểm tại PJICO; thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Trước đó trong năm 2020, Petrolimex đạt sản lượng xăng dầu 12,4 triệu m3, doanh thu hợp nhất là 123,9 nghìn tỷ, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1,4 nghìn tỷ đồng.

Về diễn biến tài chính trong 5 năm qua, tổng tài sản của Tập đoàn ngày 1/1/2016 là 50.845 tỷ đồng, đến hết ngày 31/12/2020 là 61.106 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu nhiệm kỳ 5 năm của Hội đồng quản trị.

Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn ngày 1/1/2016 là 16.632 tỷ đồng; đến hết ngày 31/12/2020 là 24.126 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu nhiệm kỳ.

Tổng sản lượng xuất bán của Tập đoàn bình quân giai đoạn 5 năm 2011-2015 đạt 9,985 triệu m3,tấn/năm; giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 12,572 triệu m3,tấn/năm. Theo đó, tổng sản lượng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 27% so với sản lượng bình quân giai đoạn 2011 - 2015.

Tổng lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn giai đoạn 2016 – 2020 đạt 19.143 tỷ đồng. Trung bình cả nhiệm kỳ, mỗi năm Tập đoàn đạt 3.828 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Cổ tức của Tập đoàn trong giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 là 130,24%, đạt bình quân 26%/năm.

Tổng lãi cơ bản trên cổ phiếu của Tập đoàn giai đoạn 2016 – 2020 là 13.978 đồng. Trung bình cả nhiệm kỳ, lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt 2.796 đồng/cổ phiếu/năm.

Tin liên quan
Tin khác