Sức khỏe doanh nghiệp
Phát Đạt: Chuyển nhượng đất tại dự án Nhơn Hội trong quý III đem về lãi gộp gấp đôi giá vốn
Kỳ Thành - 20/10/2021 08:15
Gần như toàn bộ doanh thu trong quý III của Bất động sản Phát Đạt trong quý III đến từ việc chuyển nhượng đất tại Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
Dự án The EverRich 2 được Phát Đạt hạch toán hơn 4.557 tỷ đồng vào giá trị nợ phải trả.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR - HoSE) vừa công bố cho thấy, trong quý III, doanh thu thuần công ty đạt 1.268 tỷ đồng, giảm 3,7% so với quý III/2020.

Trong văn bản giải trình, Phát Đạt cho biết doanh thu đến từ các nền đất đã bàn giao tại dự án Phân khu số 9 và chuyển nhượng một phần khu chung cư cao tầng tại dự án Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Gần như toàn bộ giá trị doanh thu ghi nhận là từ chuyển nhượng đất, trị giá 1.266 tỷ đồng. Do giá vốn chuyển nhượng đất được Phát Đạt ghi nhận chỉ hơn 411 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp thu về đạt 856 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ.

Trong quý III, chi phí tài chính của công ty biến động mạnh, tăng 278% so với cùng kỳ năm ngoái, lên trên 39 tỷ đồng, đây chủ yếu là chi phí lãi vay.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng trong quý giảm mạnh từ hơn 36 tỷ đồng quý III/2020 xuống còn hơn 4 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí môi giới. Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng từ gần 32 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lương, chi phí dịch vụ mua ngoài.

Kết quả, Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 607 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần đạt 2.391 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2020 và mới chỉ hoàn thành trên 50% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.109 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 60% kế hoạch năm.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của Phát Đạt là 19.676 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm.

Hàng tồn kho của công ty tại ngày 30/9/2021 đạt 11.920 tỷ đồng, tăng 2.590 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm chủ yếu do phát sinh giá trị tại các dự án Bình Dương Tower (1.596 tỷ đồng) và dự án Phước Hải (1.372 tỷ đồng), dự án Trấn Phú Đà Nẵng (630 tỷ đồng), trong khi đó giá trị hàng tồn kho tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội giảm hơn 1.000 tỷ đồng về mức 442 tỷ đồng.

Nợ phải trả thời điểm cuối quý III là 11.914 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong đó được Phát Đạt ghi nhận vào khoản phải trả dài hạn khác đối với dự án The EverRich 2 với giá trị hơn 4.557 tỷ đồng, dự án The EverRich 3 hơn 990 tỷ đồng.

Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm hơn 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, còn 507 tỷ đồng, tuy nhiên dư vay nợ thuê tài chính dài hạn lại tăng 1.155 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 1.640 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Phát Đạt đã có 6 đợt phát hành trái phiếu, với tổng nợ trái phiếu tại ngày 30/9/2021 là hơn 1.369 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác