Thời sự
Phó Thủ tướng làm việc với Quảng Bình, Quảng Trị về giải ngân vốn đầu tư công
Nguyễn Toàn - 30/08/2022 08:02
Phó Thủ tướng yêu cầu 2 địa phương quyết tâm cao nhất để tháo gỡ khó, khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo tại buổi làm việc với 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Ngày 29/8/2022, tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Tổ công tác số 1 của Chính phủ có buổi làm việc với 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị về việc đôn đốc, tìm hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Tổ công tác số 1 về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Theo lãnh đạo các địa phương này, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giải ngân đầu tư công chậm là do thời gian giao vốn năm 2021 chậm; công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do giá đất tăng; giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng cao; thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư, nhất là đối với các dự án mới dài; năng lực của một số chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu, ban quản lý dự án còn hạn chế.

Đối với các dự án đầu tư công, 2 địa phương nêu kiến nghị các bộ, ngành Trung ương cần phối hợp thẩm định một lần để rút ngắn thời gian chuẩn bị; nhanh chóng ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện 33 chương trình mục tiêu Quốc gia.

Ngoài ra, 2 tỉnh cam kết sẽ nỗ lực để đạt mức giải ngân cao nhất trong năm 2022 vừa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo động lực thu hút vốn đầu tư vào địa phương.

Tổng số vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Quảng Bình được Thủ tướng giao là hơn 5.608 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là hơn 2.531 tỷ đồng; ngân sách địa phương là hơn 3.077 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công; thành lập các Ban Chỉ đạo để đôn đốc việc triển khai; đồng thời có nhiều văn bản để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung thực hiện, đặc biệt là việc đôn đốc triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn.

Đặc biệt, sau khi làm việc với Tổ công tác Trung ương vào đầu tháng 8/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã tiếp tục tổ chức họp 3 tổ công tác của UBND tỉnh để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công chậm tiến độ trên địa bàn…

Tính đến ngày 31/7/2022, tỉnh Quảng Bình có tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch triển khai đạt 27,06%, dự ước đến hết tháng 8 tỷ lệ giải ngân đạt 42,6% và tháng 9 tỷ lệ giải ngân đạt 56,2%...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao cam kết của Quảng Bình và Quảng Trị phấn đấu giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm 2022.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng chỉ rõ nguyên nhân của việc tỷ lệ giải ngân đến nay còn chậm có nguyên nhân chủ quan là công tác chuẩn bị dự  án chưa thật sự kỹ lưỡng, nên khi triển khai gặp vướng mắc. Bên cạnh đó là công tác tổ chức thực hiện còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các địa phương quyết tâm cao nhất để tháo gỡ khó, khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền, các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ để tham mưu và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, trong đó có những vướng mắc liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị báo cáo rõ danh mục những văn bản hướng dẫn nào còn thiếu để các bộ, ngành tập trung xây dựng, ban hành.

Tin liên quan
Tin khác