Đầu tư
Phú Yên đẩy nhanh tiến độ Dự án Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà
Linh Đan - 14/11/2022 16:43
Phú Yên đang đẩy nhanh công tác bồi thường để sớm có mặt bằng kịp thời phục vụ cho việc thi công Dự án Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đang đẩy nhanh công tác bồi thường để sớm có mặt bằng kịp thời phục vụ cho việc thi công Dự án Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư (tại Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 và số 406/QĐ-UBND ngày 18/3/2021), với quy mô toàn tuyến dài 3,835 km với tổng mức đầu tư là 489,003 tỷ đồng được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách (Trung ương hỗ trợ 350.463 triệu đồng, phần còn lại là nguồn vốn ngân sách tỉnh), thời gian thực hiện từ năm 2015 - 2022 (theo Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 4/10/2021).

Tính từ thời điểm khởi công xây dựng (từ tháng 11/2015) đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã tổ chức triển khai thi công với giá trị khối lượng xây lắp đạt khoảng 349.000/419.000 triệu đồng, tương ứng 83% giá trị hợp đồng, phần còn lại đang vướng mặt bằng nên không thể triển khai thi công, làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công hoàn thành dự án (diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt khoảng 73% diện tích xây dựng dự án, 16,5 ha/22,5 ha).

Tổng giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 399.510 triệu đồng, tổng vốn đã bố trí là 488.963 triệu đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương 350.463 triệu đồng; ngân sách tỉnh 138.500 triệu đồng), đã giải ngân là 389.512 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương 308.457 triệu đồng; ngân sách tỉnh 81.055 triệu đồng).

Năm 2022, dự án được bố trí là 100.494 triệu đồng (trong đó, ngân sách Trung ương 42.994 triệu đồng; ngân sách tỉnh 57.500 triệu đồng), khối lượng thực hiện từ đầu năm đến nay đạt khoảng 1.522 triệu đồng, đã giải ngân là 1.043 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương 988 triệu đồng; ngân sách tỉnh 55 triệu đồng).

Trong thời gian thực hiện dự án, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên thường xuyên phối hợp với UBND thị xã Đông Hòa và các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường để sớm có mặt bằng kịp thời phục vụ cho việc thi công công trình.

Tin liên quan
Tin khác