Đầu tư
Phú Yên phê duyệt 2,22 tỷ đồng thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023
Nguyễn Toàn - 07/02/2023 19:14
Phú Yên ưu tiên khai thác thế mạnh của Khu Kinh tế Nam Phú Yên, các khu công nghiệp; thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng.
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính và và các đại biểu về các sản phẩm tiêu biểu của Phú Yên. Nguồn: IPC Phú Yên.

UBND tỉnh Phú Yên vừa  phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 với các mục tiêu quan trọng là tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước trên các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh, phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, trọng tâm về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ…

Ngoài ra, tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí (nguồn xúc tiến đầu tư đã được bố trí trong dự toán năm 2023) đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Phú Yên được định hướng các ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư gồm khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, kinh tế số; các ngành phát triển trên nền tảng công nghệ 4.0; đẩy mạnh thu hút và cơ chế sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo…

Tỉnh Phú Yên ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, chuyển giao công nghệ, đảm bảo sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Chương trình xúc tiến đầu tư tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, trọng tâm là về kinh tế biển, phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của Khu Kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp; tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư.

UBND tỉnh Phú Yên cũng thông tin, về đối tác, chương trình tập trung thu hút đầu tư từ các quốc gia có công nghệ cao, công nghệ nguồn, đứng đầu các chuỗi cung ứng; là thành viên cùng tham gia các Hiệp định FTA đa phương với Việt Nam như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,…

Đồng thời, tỉnh Phú Yên ưu tiên các tập đoàn đa quốc gia liên kết với doanh nghiệp trong nước hình thành và phát triển cụm liên kết ngành theo từng chuỗi giá trị.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 có 8 nội dung thực hiện như nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư…

Theo UBND tỉnh Phú Yên, tỉnh này sẽ dành 2.220 triệu đồng (từ ngân sách) để thực hiện 8 chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước trong năm 2023.

Đáng chú ý, tỉnh Phú Yên dành 970 triệu đồng để tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo diễn đàn, toạ đàm trong nước; tổ chức, tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước về công tác xúc tiến đầu tư; tổ chức, tham gia đoàn công tác để xúc tiến đầu tư theo từng chuyên đề hoặc đối tác; đặt hàng cơ quan truyền thông trong nước viết bài, làm phóng sự trên báo chí, truyền hình…

Tin liên quan
Tin khác