Doanh nhân
Phú Yên: Tổng kết năm hoạt động của diễn đàn cà phê doanh nhân
Hà Minh - 31/12/2016 19:41
Sáng 31/12/2016, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ tổng kết năm hoạt động của diễn đàn cà phê doanh nhân tỉnh Phú Yên 2016.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt (thứ nhất, bên trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà (thứ 2) cam kết tạo lắng nghe, điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp và đồng hành, phục vụ vì sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương. Ảnh: Hà Minh

Trong năm, từ sự kết nối của cà phê doanh nhân, bên cạnh lắng nghe, tháo gỡ khó khăn từ lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp đã phấn đấu, chủ động trong sản xuất, kinh doanh để hoàn thành các kế hoạch, cùng tỉnh Phú Yên đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, đạt 7,45%, vượt 0,05% so với kế hoạch đề ra.

Theo ông Lê Tấn Hổ, giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Phú Yên, diễn đàn cà phê doanh nhân xuất phát từ ý tưởng lãnh đạo tỉnh muốn được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh về phát triển doanh nghiệp và kinh tế - xã hội tỉnh nói chung và phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Phú Yên nói riêng.

Đồng thời, trên cơ sở Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Năm Doanh nghiệp Phú Yên – 2016, Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Năm Doanh nghiệp, Diễn đàn Cà phê Doanh nhân của tỉnh Phú Yên đã được hình thành và duy trì  đều đặn trong năm 2016 (trung bình 1 tháng diễn đàn tổ chức 2 lần).

Hoạt động của Diễn đàn Cà phê Doanh nhân đã góp phần làm tăng hiệu ứng triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ luật, kỷ cương”.

Từng bước có sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức của phần lớn cán bộ, đảng viên ở các sở, ban, ngành, địa phương về vị trí, vai trò của doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; các cơ quan nhà nước chuyển thái độ làm việc từ hỗ trợ sang phục vụ doanh nghiệp.

Nữ doanh nhân Phú Yên, lực lượng hùng hậu đóng góp vào sự thành công trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội tỉnh Phú Yên thời gian qua. Ảnh: Hà Minh

Trong năm qua, từ sự kết nối của cà phê doanh nhân, các doanh nghiệp đã phấn đấu, khắc phục các khó khăn để hoàn thành kế hoạch, cùng tỉnh Phú Yên đạt được kết quả nhất định: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, đạt 7,45%, vượt 0,05% so với kế hoạch đề ra.  

Để thu hút mạnh mẽ nguồn lực từ trong dân, từ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, từ Bộ, ngành Trung ương, Năm 2017 theo chỉ đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động của Năm Doanh nghiệp Phú Yên, trong đó có Diễn đàn cà phê doanh nhân.

Đồng thời, có kế hoạch đồng bộ và cụ thể triển khai Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày ngày 10/6/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh.

Để trợ giúp cho Kế hoạch 116 và Kế hoạch số 84 thành công, theo ông Lê Tấn Hổ, Diễn đàn Cà phê Doanh nhân Phú Yên sẽ được cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt, củng cố và phát triển để trong tương lai có thể trở thành là một Hội quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân Phú Yên.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt: Diễn đàn cà phê doanh nhân duy trì thành công trong một năm qua cho thấy mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp Phú Yên muốn xây dựng một chương trình hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả, như một đường ray để mọi người cùng chạy trên đường ray đó, cùng hợp lực phát triển.

“Một năm với nhiều hoạt động, hành động kết nối lãnh đạo và doanh nghiệp như Cà phê doanh nhân, đã góp phần đưa Phú Yên phát triển tốt. Bản thân tôi đã trực tiếp lắng nghe những ý kiến khen, những góp ý chân thành của người dân và doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị, để điều chỉnh chính sách cho phù hợp đồng hành và phục vụ doanh nghiệp phát triển”- ông Huỳnh Tấn Việt chia sẻ.

Trước các doanh nhân, ông Huỳnh Tấn Việt khẳng định: “Các doanh nghiệp quyết tâm chuyển vốn ra hoạt động, làm ăn, tỉnh sẽ bảo vệ tối đa cho doanh nghiệp phát triển. Với Sở Tài nguyên - Môi trường, đơn vị quản lý về nguồn lực đất đai, lãnh đạo Sở phải ghi nhận và cảm ơn những góp ý chân thành, thiếu sót thì cầu thị, sửa chữa”.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt kiên quyết: “các Sở ngành phải tích cực thực hiện chủ trương phục vụ doanh nghiệp, nếu có sự nhũng nhiễu, chậm trễ, bất ổn, lãnh đạo tỉnh sẽ có biện pháp chấn chỉnh kịp thời; cá nhân nào làm tốt thì xem xét, cất nhắc, đề bạt, đề bạt nhanh, để nhận lệnh vị trí trước xã hội, phát triển xã hội. Anh nào nói nhiều mà làm ít thì buộc phải thay đổi, lấy mục tiêu lớn làm trọng để Phú Yên phát triển”.

Tin liên quan
Tin khác