Sức khỏe doanh nghiệp
PV Drilling: Một người thân lãnh đạo bán “chui” toàn bộ cổ phiếu
Duy Bắc - 30/05/2023 08:05
Cổ phiếu Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (PV Drilling, mã PVD – sàn HoSE) bật tăng 85,9% từ đáy, người thân lãnh đạo đã bán “chui” toàn bộ cổ phiếu.

Cụ thể, bà Đỗ Thị Mai, vợ ông Nguyễn Văn Tài, Kiểm soát viên tại PV Drilling vừa bán ra toàn bộ 5.000 cổ phiếu PVD để giảm sở hữu từ 5.000 cổ phiếu về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện ngày 25/5.

Điểm đáng lưu ý, trên hệ thống công bố thông tin của HoSE không nhận được thông tin đăng ký bán cổ phiếu của bà Đỗ Thị Mai.

Lý giải cho việc bán “chui” cổ phiếu PVD, bà Đỗ Thị Mai cho biết do chưa hiểu rõ văn bản hướng dẫn nên nhầm tưởng giao dịch 5.000 cổ phiếu trong 1 ngày thuộc hạn mức cho phép người nội bộ giao dịch mà không cần thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền.

“Đây là lần đầu tiên tôi vi phạm và sẽ rút kinh nghiệm cho những giao dịch sau này. Vì vậy, tôi viết giải trình này để thông báo kết quả khớp lệnh 5,000 cổ phiếu PVD ngày 25/5 và cam kết sẽ không vi phạm các nhiệm vụ của người nội bộ ở những giao dịch tiếp theo nếu có”, bà Đỗ Thị Mai hương giải trình với HoSE.

Bối cảnh bán “chui” cổ phiếu PVD của bà Đỗ Thị Mai khi cổ phiếu vừa có nhịp tăng khá mạnh. Trong đó, thống kê từ ngày 15/11/2022 đến ngày 29/5/2023, cổ phiếu PVD tăng 85,9% từ 12.750 đồng lên 23.700 đồng/cổ phiếu.

Được biết, theo điểm a và b, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “a) Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII hoặc Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này; b) Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị do Sở giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin và chỉ được thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán”.

Có lãi trở lại trong quý đầu năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, PV Drilling ghi nhận doanh thu đạt 1.226,64 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 52,25 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 75,07 tỷ đồng, tức tăng thêm 127,32 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,1%, lên 19,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 240,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 168,19 tỷ đồng, lên 238,12 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 77,7%, tương ứng tăng thêm 20,82 tỷ đồng, lên 47,63 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 76,8%, tương ứng tăng thêm 42,8 tỷ đồng, lên 98,55 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 28,8%, tương ứng tăng thêm 25,22 tỷ đồng, lên 112,78 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty giải trình, tất cả các giàn khoan tự nâng đều hoạt động xuyên suốt trong quý I/2023, so với quý I/2022, hiệu suất sử dụng giàn tự nâng chỉ đạt 55%. Bên cạnh đó, đơn giá cho thuê giàn tự nâng quý I/2023 tăng trên 20% so với quý I/2022 và tăng lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh.

Trong năm 2023, PV Drilling đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, PV Drilling hoàn thành tới 52,3% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Đến cuối quý I/2023, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 20.510,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm 29%, về còn 1.477 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại tăng 117,4%, lên 922,9 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 12%, lên 2.421,3 tỷ đồng.

Nợ phải trả của PVD được giảm hơn 3%, còn 6.408,9 tỷ đồng; riêng vay nợ ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 767,3 tỷ đồng và 2.920,3 tỷ đồng.

PV Drilling chấp thuận kế hoạch không chia lợi nhuận tại PVD Tech, PVD Tubulars

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, PV Drilling thông qua việc chấp thuận phương án không chia lợi nhuận năm 2022 của PVD Tech.

Đồng thời, Công ty cũng chấp thuận đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát PVD Tech nhiệm kỳ 2021-2025 gồm ông Bùi Trọng Nguyên, chuyên viên Ban Tài chính Kế toán PV Drilling và bà Đào Nguyễn Linh Giang, chuyên viên pháp chế Công ty PVD Tech.

Ngoài ra, PV Drilling cũng thông qua việc chấp thuận kế hoạch không chia lợi nhuận cho các bên liên doanh trong năm 2023 của Công ty PVD Tubulars.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/5, cổ phiếu PVD giảm 150 đồng về 23.700 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác