Chuyển động thị trường
Quảng Bình tìm giải pháp gỡ khó cho các dự án tạo quỹ đất
Ngọc Tân - 07/04/2024 08:29
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu huyện Lệ Thuỷ đẩy nhanh thủ tục để sớm tổ chức đấu giá đất; ưu tiên tập trung hoàn thành từng dự án, từng khu vực của dự án, tránh dàn trải, gây lãng phí nguồn lực về đất đai, tài chính.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú vừa đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Theo báo cáo của huyện Lệ Thuỷ, giai đoạn 2020 - 2025, huyện Lệ Thủy có 20 dự án tạo quỹ đất đã được HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Đến nay, có 8 dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và đã hoàn trả hết vốn ứng cho Quỹ đất tỉnh; 5 dự án đang trong quá trình thi công; 3 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư, chưa triển khai thi công; 4 dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú (áo trắng, ở giữa) kiểm tra tại các dự án quỹ đất của huyện Lệ Thuỷ

Hiện tại, huyện Lệ Thủy đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục định giá đất đưa ra đấu giá theo Nghị định số 12/2024/NĐ-CP, ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; khó khăn về nguồn vốn bố trí cho 5 dự án có khối lượng thực hiện trên 50% nhưng chưa được bố trí thêm vốn để đầu tư hoàn thiện hạ tầng; khó khăn trong việc đầu tư hoàn thiện từng khu vực đưa ra đấu giá đất, các hạng mục cấp điện, phòng cháy, chữa cháy…

Trên cơ sở đó, huyện Lệ Thủy đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Quảng Bình và các sở, ngành liên quan cần có văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác xác định giá đất để kịp thời đưa ra đấu giá; quan tâm ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành trên 50% khối lượng như dự án Khu dân cư xã Ngư Thủy Bắc, xã Cam Thủy và dự án Phát triển quỹ đất ở xã Phong Thủy; đồng thời xem xét bố trí vốn để triển khai thi công đối với các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú cho rằng các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và nguồn lực đất đai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu huyện Lệ Thủy cần có báo cáo tổng hợp về các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn, trong đó nêu rõ đánh giá khả năng thực hiện các dự án, dự báo nhu cầu của người dân trên thị trường…

Một dự án tạo quỹ đất khu vực ven biển huyện Lệ Thuỷ

Trên cơ sở báo cáo của huyện và tình hình thực tế, Quỹ Phát triển đất tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan có nhận xét, đánh giá và kiến nghị UBND tỉnh về những vấn đề liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp huyện Lệ Thủy trong thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm có báo cáo tham mưu, đề xuất phương án định giá đất trình cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện. Giao huyện Lệ Thủy khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban liên quan đẩy nhanh thủ tục để sớm tổ chức đấu giá đất; ưu tiên tập trung hoàn thành từng dự án, từng khu vực của dự án, tránh dàn trải, gây lãng phí nguồn lực về đất đai, tài chính; khi đã có nguồn thu từ quỹ đất thì ưu tiên hoàn trả hết vốn ứng cho Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Tin liên quan
Tin khác