Điểm nóng
Quảng Nam chấm dứt ủy quyền địa phương thanh tra sử dụng đất trong cụm công nghiệp
Hoàng Anh - 23/09/2023 14:44
Tỉnh Quảng Nam chấm dứt giao cho các địa phương thanh tra việc quản lý, sử dụng đất dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký văn bản chấm dứt việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp và các dự án có quy mô vừa và nhỏ.

Tỉnh Quảng Nam giao Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường hằng năm khi xây dựng kế hoạch thanh tra, cần khảo sát đưa nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án trong các cụm công nghiệp và các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Tỉnh Quảng Nam lưu ý, cần tập tập trung thanh tra các dự án giãn tiến độ nhiều lần, thời gian kéo dài nhằm kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong các Cụm công nghiệp.

Mới đây, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá lại quy hoạch phát triển mạng lưới cụm công nghiệp; đề xuất UBND tỉnh để loại khỏi Phương án phát triển cụm công nghiệp, đối với các cụm công nghiệp mà chi phí giải phóng mặt bằng quá cao, vướng mắc kéo dài, vị trí thực hiện dự án tác động xấu đến môi trường, có quy mô diện tích nhỏ.

Tỉnh Quảng Nam chấm dứt ủy quyền cho các địa phương thanh tra việc quản lý, sử dụng đất dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp.

Tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp hiện hữu, đảm bảo điều kiện thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng đất.

Đối với các nhà đầu tư thứ cấp đã thuê đất trong cụm công nghiệp, nhưng không đầu tư xây dựng hoặc chậm tiến độ kéo dài, tỉnh Quảng Nam yêu cầu thanh tra việc sử dụng đất đối với các dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất tại các cụm công nghiệp.

Trường hợp nhà đầu tư thứ cấp trong cụm công nghiệp gặp khó khăn trong đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh và có nguyện vọng đầu tư nhà xưởng cho thuê, thống nhất cho phép bổ sung chức năng đầu tư xây dựng kinh doanh nhà xưởng cho thuê trên phần diện tích đất nhà nước cho thuê; nhà đầu tư thuê lại nhà xưởng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, ngành nghề CCN đã phê duyệt…

Theo Sở Công thương Quảng Nam, trên địa bàn tỉnh hiện có 54 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, có 274 dự án đăng ký đầu tư vào 54 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất thuê và đăng ký thuê hơn 707 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký theo dự án hơn 14.629 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác