Đầu tư
Quảng Nam điều chuyển hơn 1.500 tỷ đồng vốn đầu tư công
Hoàng Anh - 29/11/2021 16:58
Để hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 95%-100% vốn đầu tư công năm 2021, tỉnh Quảng Nam đã kiên quyết điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư các dự án chậm tiến độ.

Thực hiện Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổng vốn đầu tư công năm 2021 trên toàn tỉnh Quảng Nam (không bao gồm các dự án do Trung ương quản lý) là hơn 7.307 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 sau khi điều chỉnh là 5.015 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài 2.291 tỷ đồng.

Thống kê của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam cho thấy, đến ngày 24/11/2021, tổng vốn đầu tư công năm 2021 giải ngân là hơn 4.824 đạt 61,1% (bao gồm các dự án do trung ương quản lý). Trong đó, các dự án do địa phương quản lý là 4.681 tỷ đồng, đạt 61,1%; các dự án sử dụng vốn do Trung ương quản lý là 143 tỷ đồng, đạt 60,5%.

Qua rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, tổng vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do địa phương quản lý tính đến ngày 24/11/2021 đã giải ngân là 4.749 tỷ đồng, đạt 65% so với tổng vốn đầu tư công năm 2021. Trong đó, kế hoạch năm 2021 giải ngân là 3.327tỷ đồng, đạt 66,3%; kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài giải ngân là 1.422 tỷ đồng, đạt 62,1%.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra tiến độ dự án trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, ước giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tính đến hết ngày 31/12/2021 thì tổng vốn đầu tư công năm 2021 giải ngân 6.587,1 tỷ đồng, đạt 90,1%. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 giải ngân 4.368  tỷ đồng, đạt 87,1%; kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài giải ngân 2.218 tỷ đồng, đạt 96,8%. Đến hết ngày 31/01/2022 thì kế hoạch vốn năm 2021 giải ngân 4.595 tỷ đồng, đạt 91,6% so với kế hoạch vốn 2021 sau khi điều chỉnh, đạt 95,4% so với kế hoạch vốn năm 2021 trong trường hợp Trung ương thống nhất cắt giảm 200,726 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, từ ngày 1/7/2021 đến nay, căn cứ kết quả giải ngân của các dự án, UBND tỉnh đã điều chuyển hơn 1.582 tỷ đồng Trong đó vốn ngân sách Trung ương là 417,4 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh là 1.165,6 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục rà soát, điều chuyển dứt điểm kế hoạch vốn của các dự án không giải ngân hết vốn đầu tư năm 2021 được giao sang các dự án đủ điều kiện và có khả năng giải ngân ngay sau khi bổ sung kế hoạch vốn khoảng 289,6 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương: 122,5 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 167,1 tỷ đồng).

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ xác định rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, kiên quyết điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 95%-100% vốn đầu tư công năm 2021. Khẩn trương tập trung giải quyết vướng mắc, khó khăn trong thủ tục đầu tư xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng…

Tin liên quan
Tin khác