Điểm nóng
Quảng Nam: Phát hiện thêm 36 cửa lò trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu
Linh Đan - 22/02/2024 16:35
Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam phát hiện thêm 36 cửa lò trái phép cần phải đánh sập để đảm bảo mục tiêu của Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

Theo đó, Dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Đề án tại Quyết định số 488/QĐ-BTNMT ngày 15/3/2022 và Quyết định số 3218/QĐ-BTNMT ngày 22/11/2022; UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 29/12/2022.

Dự án được khởi công vào ngày 22/7/2023. Đến nay, khu vực Văn phòng trạm nghiền (3,68 ha) đã được bàn giao mặt bằng khu vực và thi công hoàn thành việc san gạt, trồng cây.

Các khu vực còn lại như Hố Gần (7,46 ha), Bãi thải quặng đuôi (28,79 ha), đến nay, người dân cũng đã thống nhất bàn giao mặt bằng và nhà thầu đang chuẩn bị triển khai thi công.

Riêng khu vực Núi Kẽm, đến ngày 30/11/2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức truy quét khai thác vàng trái phép, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công và Công an huyện Phú Ninh chốt giữ. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, các bên đã tiến hành khảo sát, thống kê các cửa lò trái phép để triển khai nổ mìn đánh sập.

Qua khảo sát, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam phát hiện thêm 36 cửa lò trái phép (tổng cộng 78 cửa) cần phải đánh sập để đảm bảo mục tiêu của Đề án, bảo vệ tài nguyên khoáng sản vàng chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép; giữ gìn an ninh trật tự khu vực, bảo vệ môi trường trong phạm vi khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản.

Khối lượng cửa lò trái phép phát sinh do trong thời gian Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu dừng khai thác thì hoạt động khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu diễn biến phức tạp; số cửa lò trái phép có phát sinh tăng thêm so với Đề án đóng cửa mỏ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Cụ thể, hồ sơ Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3218/QĐ-BTNMT ngày 22/11/2022 (trên cơ sở hồ sơ khảo sát vào tháng 9/2022 và đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 6578/UBND-KTN ngày 7/10/2022) và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 29/12/2022 thì có 42 cửa lò trái phép.

Theo số liệu tại Biên bản kiểm tra vào ngày 11/01/2024 giữa đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư), Sở Công thương, UBND xã Tam Lãnh và các đơn vị thi công, tư vấn thì khối lượng cửa lò khai thác trái phép là 78 cửa, tăng thêm 36 cửa so với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Hiện nay, nhà thầu đã hoàn thành công tác khoan, nổ mìn đánh sập 42 cửa lò khai thác trái phép theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Còn 36 cửa phát sinh đang hoàn tất các thủ tục điều chỉnh, bổ sung mới tiến hành thi công nổ mìn đánh sập.

Để có cơ sở thực hiện, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến thống nhất chủ trương bổ sung 36 cửa lò khai thác trái phép nêu trên vào Đề án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh và giao UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện thủ tục liên quan theo đúng quy định để triển khai thực hiện hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Về kinh phí thực hiện, tổng mức đầu tư dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của đơn vị tư vấn lập (cập nhật theo khối lượng thực tế hiện nay và đơn giá, định mức theo quy định hiện hành) là 14,92 tỷ đồng, thấp hơn tổng mức đầu tư theo chủ trương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 (19,44 tỷ đồng) là 4,52 tỷ đồng nên dự án đảm bảo kinh phí thực hiện sau khi bổ sung khối lượng các cửa lò nêu trên.

Tin liên quan