Điểm nóng
Quảng Nam: Thanh tra quản lý, sử dụng đất đối với dự án của Công ty Thượng Cao
- 07/08/2022 08:18
Dự án Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu và gia công đóng gói đường hạt của Công ty Thượng Cao bị thanh tra.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có ý kiến về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với Dự án Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu và gia công đóng gói đường hạt của Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Thượng Cao (gọi tắt là Công ty Thượng Cao).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất ủy quyền cho UBND TP. Tam Kỳ chủ trì, tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Thượng Cao đối với dự án trên.

“Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND TP. Tam Kỳ tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với dự án nêu trên đảm bảo theo đúng quy định; thẩm định kết luận thanh tra, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý sau thanh tra”, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết Dự án Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu và gia công đóng gói đường hạt (tại Khu công nghiệp Thuận Yên, TP.Tam Kỳ) của Công ty Thượng Cao được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 20/4/2015 (diện tích 39.790 m2).

Mục đích sử dụng là xây dựng cơ sở xản xuất chế biến hàng nông sản thực phẩm, tháng 12/2017 dự án đi vào hoạt động chính thức.

Tuy nhiên, trong công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đề cập “qua kết quả khảo sát thực tế của Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, hiện nay dự án dừng hoạt động sản xuất, không thực hiện báo cáo định kỳ và không thực hiện thủ tục ngừng hoạt động của dự án theo quy định; chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước từ năm 2018 đến nay (ngày 2/8/2022)”.

Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND TP. Tam Kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra để thực hiện thu hồi đất của Công ty Thượng Cao đúng quy định.

Tin liên quan
Tin khác