Đầu tư
Quảng Ngãi: “Chốt” ngày hoàn thành dự án giao thông 3.500 tỷ đồng
Thanh Chung - 22/02/2024 08:15
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư Dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng lập tiến độ chi tiết về thi công công trình, chậm nhất đến 30/8/2025 phải hoàn thành 100% dự án.
Điểm cưới dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi kết nối với đường Hoàng Sa tại nút giao đầu cầu đập dâng Trà Khúc.

Đảm bảo tiến độ dự án

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, Ban quản lý dự án đã hoàn thành xây dựng dự thảo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Cụ thể, đã hoàn thành công tác kiểm đếm 161,45/164,51 ha, đạt 98,1% tổng diện tích quy hoạch; trong đó, huyện Bình Sơn đạt 98,9%, huyện Sơn Tịnh đạt 99,3% và thành phố Quảng Ngãi đạt 95,8%.

Đối với thông báo thu hồi đất phần diện tích đủ điều kiện đã hoàn thành 60,55/102,92 ha, đạt 59%; trong đó, huyện Sơn Tịnh đạt 100%; thành phố Quảng Ngãi đạt 100%; huyện Bình Sơn còn 42,37 ha đủ điều kiện, nhưng chưa ban hành thông báo thu hồi đất.

Về công tác đầu tư xây dựng 10 khu tái định cư (27,09 ha), đến nay, UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP. Quảng Ngãi đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 09/10 khu tái định cư

Tiếp tục đẩy nhanh công tác lập, công khai niêm yết, trình phê duyệt các phương án bồi thường phần đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; tổ chức chi trả tiền ngay sau khi phương án bồi thường được phê duyệt đảm bảo đến ngày 31/3/2024 bàn giao ít nhất 30% mặt bằng cho Nhà thầu thi công.

Đồng thời, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 15/3/2024; trình thẩm định và phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 20/3/2024.

Ưu tiên hoàn thành xây dựng các khu tái định cư

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi ngay từ đầu đã nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ Trung ương và sự quan tâm rất lớn của địa phương, vì vậy yêu cầu dự án phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, quỹ thời gian còn lại không nhiều (18 tháng), nhưng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những yếu tố quyết định thành công của dự án, do vậy yêu cầu Ban quản lý dự án tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổng thể các nội dung, công việc cần tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian đến. Đặc biệt, kiểm soát tiến độ thi công của từng công việc cụ thể; phải xây dựng kế hoạch chi tiết gắn với các mốc thời gian theo từng tháng, từng quý, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho các địa phương, các sở, ngành có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung tổ chức triển khai lập tiến độ tổng thể về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở tiến độ giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án lập tiến độ chi tiết về thi công công trình, đảm bảo chậm nhất đến 30/8/2025 phải hoàn thành 100% dự án.

Đối với các địa phương trong vùng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải tập trung quyết liệt, nhanh chóng, kịp thời các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của từng địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các địa phương hướng dẫn các trường hợp được bồi thường theo quy định, đảm bảo quyền lợi của người dân được giải quyết thoả đáng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với dự án.

Ban quản lý dự án phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa đối với Dự án trong tháng 3/2024; khẩn trương chỉ đạo triển khai các thủ tục tổ chức lựa chọn đơn vị thi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho công tác di dời dân, hoàn thành xây dựng các khu tái định cư trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh khẳng định, dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Quảng Ngãi, cũng là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030; vì vậy, yêu cầu Chủ đầu tư dự án chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công công trình theo đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo chất lượng, an toàn, thẩm mỹ và hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi được UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định đầu tư vào tháng 3/2023. Theo đó, tuyến đường này có tổng chiều dài 26,8 km, mặt cắt ngang nền đường 46 m, đi qua địa bàn 11 xã, thị trấn của huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP. Quảng Ngãi. Điểm đầu Dự án tại Km1+300 kết nối với đường Trì Bình - Dung Quất tại nút giao với đường Thanh Niên, thuộc địa phận xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn); điểm cuối Dự án tại Km28+188,54 kết nối với đường Hoàng Sa tại nút giao đầu cầu đập dâng Trà Khúc, thuộc địa phận xã Tịnh An (TP. Quảng Ngãi).

Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.500 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 2.352 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 700 tỷ đồng, các chi phí khác và dự phòng khoảng 441 tỷ đồng.
Tin liên quan
Tin khác