Chuyển động thị trường
Quảng Ngãi rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch các dự án nhà ở xã hội
Linh Đan - 15/06/2024 10:47
UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng rút nhanh chóng, kịp thời tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đẩy nhanh tiến độ triển khai.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Sở Xây dựng chủ động đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo kế hoạch phát triển nhà ở đã phê duyệt, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch, góp ý thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế, cấp giấy phép xây dựng để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đẩy nhanh tiến độ triển khai.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng quản lý giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân ngay từ khi lập dự án đầu tư, đảm bảo giá thành hợp lý, phù hợp với thu nhập của người thu nhập thấp ở Quảng Ngãi.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, làm việc với các chủ đầu tư để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất tháo gỡ đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quản lý chất lượng công trình theo phân cấp.

Đối với các trường  hợp chủ đầu tư lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021) thì nộp tiền vào ngân sách tỉnh. “Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định”, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu.

Tin liên quan
Tin khác