Đầu tư
Quảng Ngãi tiết kiệm gần 290 tỷ đồng nhờ hoạt động đấu thầu
Thanh Chung - 31/01/2023 11:37
Trong năm 2022, Quảng Ngãi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 7.862 gói thầu và tiết kiệm được gần 290 tỷ đồng.
Trong năm 2022, Quảng Ngãi đã tổ chức lựa chọn nhà cho 7.862 gói thầu. Ảnh minh họa

Ngày 31/1, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Báo cáo số 13/BC-UBND về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo báo cáo, năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 7.862 gói thầu các loại, gồm: Đấu thầu rộng rãi 557 gói, chỉ định thầu 7.062 gói, chào hàng cạnh tranh 212 gói, mua sắm trực tiếp 15 gói, tự thực hiện 7 gói, đặc biệt 9 gói, trong đó có 655 gói đấu thầu qua mạng.

Tổng giá gói thầu là hơn 8.552 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu 8.263 tỷ đồng, tiết kiệm qua lựa chọn nhà thầu gần 290 tỷ đồng.

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không có kiến nghị nào thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện giải quyết kiến nghị theo quy định và thoả mãn kiến nghị nhà thầu.

Đặc biệt, trong năm qua chưa có nhà thầu nào bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu, công tác lựa chọn nhà thầu tiến hành đảm bảo theo đúng quy định.

Quảng Ngãi tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt tỷ lệ 84,79% số lượng gói thầu đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh.

Để đáp ứng được yêu cầu đề ra trong quá trình tham gia đấu thầu qua mạng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu, đấu thầu qua mạng cho các đối tượng tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về luật, tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại các kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư và kiểm tra hoạt động đấu thầu hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đều triển khai các nội dung kiểm tra. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã nhắc nhở các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đấu thầu; kiểm tra chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu quy định cơ quan có thẩm quyền chỉ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án có tổng mức đầu tư lớn, các dự án còn lại giao cho chủ đầu tư phê duyệt; Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để phục vụ hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị không quy định tỷ lệ về số lượng và giá trị đấu thầu qua mạng mà giao thực hiện theo tổng mức đầu tư dự án, hoặc giao theo giá trị gói thầu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có giải pháp điều chỉnh quy định về lựa chọn nhà đầu tư về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất bởi dù đã gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án nhưng hầu hết các dự án sau khi kết thúc đăng ký, chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký hoặc có 1 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh kiến nghị phối hợp với các Bộ liên quan để sớm ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện đối với các dự án đầu tư theo quy định.

Tin liên quan
Tin khác