Thời sự
Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 trên hai con số
Quỳnh Nga - 09/12/2023 08:05
Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 55.600 tỷ đồng.

Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã bế mạc chiều 8/12, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thông qua 28 nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn tới.

Cụ thể, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã quyết nghị thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2024...

HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 28 Nghị quyết quan trọng.

Năm 2024, Quảng Ninh xác định chủ đề năm là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Nghị quyết đã đề ra 09 nhóm giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả 12 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội và môi trường nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 như: Tăng cường xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng theo chiều sâu, bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, toàn diện; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng bền vững hai con số.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững…

Đáng chú ý, các nghị quyết về an sinh xã hội như: chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếpđơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025; hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên tại một số địa bàn thuộc tỉnh Quảng Ninh. Qua đó cụ thể hóa chủ trương bảo đảm an sinh, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh, đây là những quyết sách rất quan trọng và rất cần thiết bảo đảm cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả giai đoạn 2020 - 2025.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trước những thử thách chưa từng có càng khẳng định vai trò, vị trí, vị thế của tỉnh Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”, tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, tạo ra thế và lực mới, giữ vững đà phát triển, đổi mới sáng tạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và của cả giai đoạn 2020 - 2025.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đưa ra các giải pháp trong điều hành kinh tế năm 2024 và những năm tiếp theo của UBND tỉnh với các nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức dự báo có thể nhiều hơn.

Ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt, nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2024, tuyệt đối không được có tâm lý thỏa mãn với kết quả đạt được ban đầu, chủ quan, duy ý chí, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhất là phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%.

Với truyền thống, sức mạnh đoàn kết, thống nhất, “kỷ luật và đồng tâm”, năng động, sáng tạo, kết quả đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tạo ra sức mạnh mới, động lực mới, khí thế mới để vững tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và cả giai đoạn 2020-2025, tiếp nối vun đắp những giá trị cốt lõi của Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc” bằng tinh thần kiên định, nhất quán, kế thừa và đổi mới đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nhân dân ngày càng hạnh phúc, ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.

Tin liên quan
Tin khác