Thời sự
Quảng Ninh tăng trưởng GRDP năm 2023 ước đạt 11,03%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng
Thanh Sơn - 28/11/2023 13:54
Năm 2023, Quảng Ninh hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số ổn định trong 9 năm liên tục (2015 - 2023); GRDP ước đạt 11,03%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng.

Ngay từ đầu năm 2023, Quảng Ninh cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn so với dự báo.

Bên cạnh khó khăn, thách thức chung, Quảng Ninh vừa phải tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh chưa có tiền lệ, vừa phải tiếp tục xử lý một khối lượng lớn những yếu kém, tồn đọng, khuyết điểm kéo dài từ nhiều năm trước để lại được chỉ ra trong quá trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh chưa được kiện toàn trong thời gian dài.

Trước bối cảnh đó, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh đã nhanh chóng nhận diện cơ hội, thách thức, dự báo đúng tình hình từ xa, từ sớm; kiên định mục tiêu trong giải quyết công việc; giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp.

Với những chủ trương, quyết sách khoa học, bài bản, các khó khăn, thách thức đã từng bước được tỉnh tháo gỡ; chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Theo số liệu công bố ngày 27/11 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh, tổng GRDP ước năm 2023 của Quảng Ninh tăng 11,03%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng, đứng thứ ba toàn quốc và lập kỳ tích 9 năm liền tăng trưởng 2 con số (2015 – 2023).

Tốc độ tăng trường GRDP Quảng Ninh. Đồ họa: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh

Trong đó, khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) tăng 4,43%, đóng góp 0,21 điểm % trong tổng GRDP; khu vực II (công nghiệp - xây dựng) tăng 11,47%, đóng góp 5,65 điểm % trong tổng mức tăng chung GRDP; khu vực III (dịch vụ) tăng 12,56%, đóng góp 4,13 điểm % trong tổng mức tăng chung GRDP; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,93%, đóng góp 1,04 điểm % trong tổng mức tăng chung GRDP toàn tỉnh.

Quy mô GRDP năm 2023 ước tính đạt 315.000 tỷ đồng, với cơ cấu kinh tế khu vực I chiếm 4,7%; khu vực II chiếm 51,9%; khu vực III chiếm 30,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 12,7%. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 55.632 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2022, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Tổng vốn thu hút đầu tư ước đạt 5 tỷ USD. Trong đó, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt con số kỷ lục từ trước đến nay với trên 3,1 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách ước đạt 1,9 tỷ USD.

Sản xuất sản phẩm công nghiệp dệt may tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Liên Hợp Việt Nam tại KCN Cảng biển Hải Hà. Ảnh: baoquangninh.vn

Đặc biệt, phần lớn các dự án đầu tư mới có tổng vốn lớn trong năm 2023 đều là từ các doanh nghiệp đã có dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Điều này càng khẳng định được nỗ lực của tỉnh trong cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch; tạo dựng niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Không chỉ vậy, năm 2023 cũng là năm bứt phá trong phát triển văn hóa, xã hội, con người Quảng Ninh trên nhiều lĩnh vực.

Trong năm 2023, tỉnh cũng hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội, con người của cả giai đoạn 2020 - 2025; đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo được cải thiện, nâng lên rõ rệt. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD gấp đôi bình quân cả nước, đứng đầu ở khu vực phía Bắc.

Tỉnh cũng đã định hình rõ nét những giá trị cốt lõi, riêng có, giàu bản sắc văn hóa của địa phương với đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.

Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh; hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng, vị thế và uy tín của Quảng Ninh được nâng cao...

Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc với nhiều thành tựu to lớn. Ảnh: Thanh Tân

Ngày nay, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc với nhiều thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, góp phần đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng vào chất lượng phát triển.

Những kết quả ấn tượng về phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 chắc chắn sẽ là tiền đề, lực đẩy quan trọng để Quảng Ninh xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch cho năm mới 2024 ở mức cao hơn và quyết hoàn thành để tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng số năm liên tiếp đạt tăng trưởng GRDP 2 con số.

Với những kết quả nổi bật trong năm 2023 và nhìn lại nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, có thể khẳng định, Quảng Ninh đã tận dụng tốt cơ hội, chủ động vượt qua các khó khăn, thách thức; giữ vững sự ổn định và phát triển ngày càng bền vững. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong hành trình về đích của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan
Tin khác