Đầu tư
Quảng Ninh tập trung hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Thanh Sơn - 21/11/2023 09:58
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến cuối tháng 10/2023, tổng số vốn đã giải ngân đạt trên 6.640 tỷ đồng, đạt 48,1% so với kế hoạch HĐND tỉnh Quảng Ninh giao đầu năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (53%).

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 75,3% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ (33,2%); vốn ngân sách cấp tỉnh giải ngân đạt 33,6% kế hoạch vốn đã phân khai, thấp hơn so với cùng kỳ (49,7%); ngân sách huyện giải ngân đạt 58% kế hoạch giao đầu năm, đạt 46,3% kế hoạch đã phân khai.

Một số đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt, cao hơn trung bình cả tỉnh, như: Sở Xây dựng (99,1%); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (80,7%); Đoàn Kinh tế quốc phòng 327 (76%); Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (66,1%); Viện KSND tỉnh (57%); huyện Tiên Yên (71,1%); huyện Cô Tô (57%); TP. Hạ Long (52,3%); huyện Đầm Hà (51,4%). Một số chủ đầu tư, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, như: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (32,1%); Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (20,7%); Công an tỉnh (10,3%); Ban quản lý khu kinh tế tỉnh (0%); Trường Đại học Hạ Long (0%).

TP. Hạ Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường nối Sơn Dương - Đồng Sơn, đảm bảo mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Đỗ Phương

Tính theo tỷ lệ giải ngân vốn của các nhóm dự án sử dụng ngân sách tỉnh, có thể thấy, các dự án hoàn thành mới giải ngân đạt 38,2%; chuyển tiếp 38,3%; khởi công mới 19,3%. Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài mới đạt 25%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh, đặc biệt tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài ngân sách huyện mới đạt 19,8% kế hoạch.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cho biết: Đối với nhóm dự án khởi công mới cấp tỉnh hiện chỉ có 6/10 dự án khởi công, còn lại 4/10 dự án chưa khởi công, trong đó có 2 dự án được giao vốn ngay từ đầu năm với tổng kế hoạch vốn trên 970 tỷ đồng. Đối với ngân sách huyện, hiện còn 8/26 dự án chưa khởi công, trong đó có 6 dự án hỗ trợ xây dựng trường học được bổ sung theo Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 với số vốn 422,5 tỷ đồng nhưng sau gần 2 tháng vẫn chưa khởi công.

Tại cuộc họp Thường kỳ UBND tỉnh Quảng Ninh cuối tháng 10 vừa qua, theo nhận định, đánh giá của các sở, ngành và địa phương, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đầu tư công chưa cao do công tác triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt việc thiếu hụt nguồn vật liệu san lấp đã khiến trong những tháng đầu năm, các dự án giao thông chậm tiến độ. Việc triển khai các thủ tục về đất đai gồm chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho các dự án đầu tư công mất nhiều thời gian; một số các dự án chuyển tiếp có tổng mức đầu tư lớn, do đã được tạm ứng hợp đồng từ cuối năm 2022, giai đoạn những tháng đầu năm 2023 các nhà thầu đang triển khai thi công để hoàn thành khối lượng đã tạm ứng, chưa có nhiều khối lượng hoành thành phát sinh, chưa đến kỳ thanh toán theo hợp đồng cho nhà thầu nên một số dự án chưa thể giải ngân.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm so với tiến độ đề ra; công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án bất động đất gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách địa phương... Điều này đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công của tỉnh.

Xác định công tác giải ngân là động lực cho phát triển các ngành kinh tế, góp phần giữ vững đà tăng trưởng năm 2023, tại cuộc họp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân của UBND tỉnh ngày 4/11 vừa qua, ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 984/UBND-TH4 (28/4/2023). Đặc biệt, trong quá trình thực hiện phải cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc lạm dụng lấy ý kiến nhằm mục đích đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết.

Công trình cầu Cửa Lục 3 quyết tâm hoàn thành trong năm 2023. Ảnh: quangninh.gov.vn

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư trong tháng 11/2023 phải khởi công được các dự án mới đã được phân bổ nguồn vốn, trong đó có 3 dự án trọng điểm, có kế hoạch vốn ngân sách tỉnh được bố trí từ đầu năm 2023 là trên 2.330 tỷ đồng và 5 dự án trường học được UBND tỉnh bổ sung kế hoạch vốn 385,5 tỷ đồng.

Đối với 8 địa phương được tỉnh bổ sung và giao quyền chủ động trong sử dụng vốn chấm điểm, các địa phương phải chủ động rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn chấm điểm từ dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, đảm bảo theo thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, hiện nay các chủ đầu tư, UBND các địa phương, nhất là các chủ đầu tư được giao số vốn lớn, thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm, động lực, như: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp... đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công triển khai các công việc trên hiện trường; tăng ca, tăng kíp, đảm bảo hoàn thành đúng và vượt tiến độ, sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Với sự chủ động, quyết liệt, bám sát các công việc cụ thể, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tin tưởng rằng, công tác giải ngân của tỉnh trong 2 tháng còn lại của năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% vốn theo đúng kế hoạch, góp phần quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục là năm thứ 8 liên tiếp (2016 - 2023) đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Tin liên quan
Tin khác