Đầu tư và cuộc sống
Quảng Ninh tiếp tục hỗ trợ 100% học phí trong năm học mới 2022-2023
Thu Lê - 31/08/2022 14:17
Sáng nay (31/8), HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thảo luận và thông qua Dự thảo Nghị quyết Hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023.

Theo đó, Quảng Ninh sẽ thực hỗ trợ 100% học phí công lập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, năm học 2022-2023. Thời gian hỗ trợ bằng số tháng học thực tế của đối tượng được hỗ trợ, nhưng không quá 9 tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cấp theo hình thức giao dự toán cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện.

Nội dung về hỗ trợ học phí là một trong 3 nội dung quan trọng được HĐND tỉnh Quảng NInh quyết nghị tại Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thu Lê.

Chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023 tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đầu tư rất lớn của tỉnh dành cho sự nghiệp giáo dục, hướng đến một nền giáo dục toàn dân, mọi học sinh đều bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với giáo dục một cách tốt nhất.

Trước đó, năm học 2021-2022, tỉnh Quảng Ninh cũng đã có Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 để thực hiện hỗ trợ 100% học phí năm học 2021-2022 cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo mức thu học phí công lập đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Trong năm học 2021-2022, Quảng Ninh đã dành hơn 150 tỷ đồng để hỗ trợ học phí.

Tại thời điểm đó, Quảng Ninh là một trong các địa phương đầu tiên của cả nước ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ học phí đối với học sinh trên địa bàn.

Năm học 2021-2022, ngân sách tỉnh đã dành hơn 150 tỷ đồng để hỗ trợ cho 217.031 trẻ em mầm non, học sinh. Sự hỗ trợ kịp thời này đã góp phần  nhằm giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nhất là với các gia đình học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Tin liên quan
Tin khác