Thời sự
Quảng Trị: Rà soát, thống nhất các dự án khởi công, khánh thành trong năm 2019
Tiến Nhất - 15/02/2019 08:25
Ngày 14/2, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp với các ban ngành chức năng để rà soát, thống nhất các dự án khởi công, khánh thành trong năm 2019.
Năm 2019 tỉnh Quảng Trị có 19 dự án nằm ngoài KCN, KKT dự kiến khởi công.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị đã báo cáo tóm tắt các dự án đầu tư dự kiến khởi công, khánh thành trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Theo đó, năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 19 dự án nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) dự kiến khởi công với tổng mức đầu tư trên 27 nghìn tỉ đồng; 6 dự án nằm trong KCN, KKT  dự kiến khởi công với tổng mức đầu tư trên 71,6 nghìn tỉ đồng (Trong đó, có 8 dự án nằm ngoài KCN, KKT và 2 dự án nằm trong KCN, KKT dự kiến hoàn thành).

Năm 2020, có 7 dự án nằm ngoài KCN, KKT với tổng mức đầu tư trên 10,7 nghìn tỉ đồng; 6 dự án nằm trong KCN, KKT với tổng mức đầu tư trên 61,9 nghìn tỉ đồng. Đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh cũng đã báo cáo dự án dự kiến khởi công giai đoạn 2019 – 2020 do đơn vị quản lý, gồm: Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư trong năm 2019, có 6 dự án dự kiến khởi công và 3 dự án dự kiến khánh thành; đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có 1 dự án dự kiến khởi công, 1 dự án dự kiến khánh thành. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo những công trình đầu tư dự kiến khởi công, khánh thành trong năm 2019, trong đó tập trung trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án như liên quan thủ tục, chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, đất đai…Đồng thời, kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện để việc triển khai thực hiện các dự án ở đơn vị, địa phương thuận lợi, kịp tiến độ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Quân Chính cho rằng: Lần rà soát này là nhiệm vụ chung của toàn ngành đối với tất cả các dự án đang triển khai đầu tư vào Quảng Trị. Qua đây, tỉnh sẽ hỗ trợ nhà đầu tư đối với các dự án hội đủ yếu tố để được khởi công và khánh thành sớm trong năm 2019.

Đối với các dự án trong KKT, KCN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm rà soát chính xác, đề xuất cụ thể về vấn đề tiếp tục khởi công, kèm theo những nội dung cần giải quyết trước khi khởi công như vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, chủ trương đầu tư, giấy phép đầu tư… và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính chính xác của những dự án đó.

Những dự án nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế ông Nguyễn Quân Chính giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát; riêng vấn đề năng lượng như: điện gió, điện mặt trời và thủy điện, Sở Công thương sẽ phụ trách mảng này. Những dự án đã đảm bảo hồ sơ đưa vào khởi công trong năm 2019. Đối với các các dự án chuẩn bị khởi công trong năm 2019, các ngành phụ trách trực tiếp sẽ chọn ra những dự án tiêu biểu, đủ điều kiện sẽ khởi công vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh 1/7/2019.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ về thủ tục pháp lý, chủ động rà soát lại năng lực nhà đầu tư và diện tích đất cấp cho các dự án phù hợp và đúng quy định nhằm thực hiện các dự án đúng với tiến độ đã đề ra.

Tin liên quan
Tin khác