Thời sự
Quốc hội họp đợt 2 Kỳ thứ 7 bấm nút nhiều đạo luật quan trọng
Nguyễn Lê - 17/06/2024 07:11
Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản... sẽ được Quốc hội bấm nút tại đợt 2 Kỳ họp thứ 7.
Một phiên họp toàn thể trong đợt 1 Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV.

Sau một tuần nghỉ để giải trình, tiếp thu các nội dung được đại biểu Quốc hội góp ý trong đợt 1, sáng nay (17/6) Quốc hội Khóa XV bắt đầu bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ 7.

Trong hai tuần, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường và tại tổ về một số dự án luật và những nội dung quan trọng đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến, được cơ quan soạn thảo và thẩm tra giải trình, tiếp thu, chỉnh lý.

Theo đó, những nội dung sẽ được thảo luận trên hội trường gồm: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Các nội dung được thảo luận tại tổ gồm Dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Dự án Luật Địa chất và khoáng sản; Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân.

Một số luật sẽ được thảo luận trên hội trường gồm: Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Những nội dung sẽ được Quốc hội thảo luận trên hội trường còn có Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022… là những nội dung sẽ được Quốc hội thảo luận trên hội trường.

Tuần cuối của Kỳ họp, Quốc hội sẽ bấm nút nhiều nội dung quan trọng, như Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025.

Các đạo luật quan trọng được xem xét thông qua gồm: Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Quốc hội cũng sẽ bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Riêng Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nếu đủ điều kiện sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia  đến hết năm 2023”.

Phiên bế mạc vào sáng 28/6 Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đợt 1 của Kỳ họp thứ 7 đã thành công rất tốt đẹp, công tác phối hợp kịp thời, hiệu quả hơn, tìnhg trạng gửi tài liệu chậm được khắc phục cơ bản.

Tại đợt 1, Quốc hội đã thông qua 2 nghị quyết với phiếu tỷ lệ biểu quyết đồng thuận rất cao. Gồm, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hy vọng các nghị quyết các luật, nghị quyết được bấm nút thông qua với số phiếu tán thành cao.

Tin liên quan
Tin khác