Đầu tư
Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi: “Bệ phóng” để tăng tốc thu hút đầu tư, phát triển
Thanh Chung - 01/12/2023 13:51
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cho rằng, quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã phê duyệt tạo nên một tiền đề quan trọng và được xem là “bệ phóng” để tỉnh tăng tốc phát triển.

Ngày 1/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Sở Thông tin và truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh đã đồng chủ trì Hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng ở tỉnh này.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi (thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050), sẽ là một trong những tiền đề vô cùng quan trọng, được ví là "bệ phóng" để tỉnh Quảng Ngãi tăng tốc thu hút đầu tư, phát triển mọi mặt của tỉnh nhà.

Được biết, Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định phê duyệt.

Phạm vi ranh giới Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích tự nhiên 5.155,24 km2, bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền và phần không gian biển.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch này, đó là phấn đấu đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Từng bước hình thành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung. Xây dựng được thương hiệu về các loại hình dịch vụ chất lượng cao, với điểm nhấn là du lịch. 

Nhân rộng mô hình nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển các đô thị xanh, đô thị thông minh. Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển - đảo.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt 7,25 - 8,25%/năm. Cụ thể tốc độ tăng trưởng của khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4 - 5%/năm; tốc độ tăng trưởng của khu vực Công nghiệp đạt 8,25 - 9,25%/năm; tốc độ tăng trưởng của khu vực Dịch vụ đạt 10,0 - 11,0%/năm.

GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.700 - 7.900 USD. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm bình quân 1 -1,5%/năm (giai đoạn 2021 - 2025) và 0,5 - 1%/năm (giai đoạn 2026 - 2030).

Tầm nhìn đến 2050, Quảng Ngãi phấn đấu duy trì là một tỉnh phát triển khá của cả nước, là địa phương phát triển xanh, bền vững và đa dạng; cơ cấu nền kinh tế hài hòa, hợp lý với tính tự chủ và năng lực cạnh tranh cao.

Đặc biệt, Quảng Ngãi phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, điểm đến du lịch nổi bật và là đầu mối kết nối kinh tế với khu vực Tây Nguyên và khu vực duyên hải miền Trung. Hình thành và phát huy được sức lan tỏa của mạng lưới hệ thống phát triển khoa học và các cộng đồng nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh...

Tin liên quan
Tin khác