Doanh nghiệp
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với BIDV
T.L - 06/12/2019 14:10
Sáng 6/12, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
BIDV sẽ có thêm nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

BIDV là ngân hàng thương mại đầu tiên của Việt Nam ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, là ngân hàng triển khai tốt nhất nguồn vốn hỗ trợ cho quỹ với thị phần giải ngân chiếm tới 55% số vốn đã giải ngân của Quỹ.

Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ SMEDF cho biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn của Quỹ với mức lãi suất thấp hơn của các ngân hàng thương mại và không thay đổi trong thời hạn vay vốn. Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn được thực hiện công khai, thuận tiện. Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp của Quỹ chuẩn bị thủ tục, quy trình vay vốn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được tham gia các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực do Quỹ tổ chức.

Trong khi đó, ông Lê Việt Cường Thành viên HĐQT BIDV khẳng định: "Các khoản vay dự án do BIDV giải ngân đều có chất lượng, uy tín tốt, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Với nguồn vốn giá rẻ, ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, BIDV kỳ vọng đây là bước tạo đà quan trọng để Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới; tiếp tục là cánh tay đắc lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, của Chính phủ nói chung, trong việc tiếp tục hoàn thành mục tiêu Việt Nam có một triệu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh trong thời gian tới".

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho vay với lãi suất ngắn hạn 4,16%/năm, lãi sauats cho vay trung hạn 6%/năm, lãi suất cho vay dài hạn 6,0%/năm.

Mức cho vay tối đa với mỗi dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với thời gian thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh, nhưng tối đa không quá 7 năm. Thời hạn ân hạn cho một dự án vay vốn trung và dài hạn tối đa là 2 năm.

Được biết, nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ sẽ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Điều 23 Nghị định số 39/2019/ NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay vốn của Quỹ.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng được các điều kiện như: có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Còn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn của Quỹ khi có dự án sản xuất kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng sử dụng thương hiệu vùng.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của quỹ khi đáp ứng các điều kiện có dự án sản xuất kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị. Hoặc, có hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị.

Tin liên quan
Tin khác