Thời sự
Sắp diễn ra Hội nghị "3 trong 1" thúc đẩy phát triển vùng đất “phên giậu”
Kỳ Thành - 19/08/2022 14:36
Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW sẽ tạo động lực cho sự phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Sáng ngày 19/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo về Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, trước bối cảnh tình hình và các yêu cầu phát triển mới, việc phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc bộ đã đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết bằng một tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới và hợp tác phát triển mới.

Chính vì vậy, Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã được ban hành, với mục tiêu phát triển Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá trong cả nước; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường.

Để triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/08/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW nhằm tạo sự thống nhất cao, nâng cao nhận thức và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cung cấp các thông tin về Hội nghị tới các nhà báo.

Nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngày 27/8 tới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương tổ chức Hội nghị Công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị.

Với chủ đề “Tiềm năng - Cơ hội - Hợp tác phát triển”, Hội nghị sẽ được tổ chức tại TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) với khoảng 600 đại biểu tham dự Hội nghị, bao gồm lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đây là hội nghị “ba trong một”, được tổ chức không chỉ với mục đích công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mà còn xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành với Chính phủ trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Cùng với đó, việc Hội nghị Xúc tiến đầu tư được tổ chức song song với lễ trao thỏa thuận hợp tác và các biên bản ghi nhớ, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư, sản xuất - kinh doanh của toàn Vùng.

Bên cạnh đó, Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Vùng Trung du miền núi phía Bắc: Tiềm năng và cơ hội” cũng sẽ được tổ chức trong hai ngày 27-28/8, nhằm giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng trung du và miền núi phía Bắc, khắc họa những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa, tinh thần, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc của đồng bào trong Vùng.

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc, mở ra “cơ hội mới” cho vùng đất “phên giậu” của Tổ quốc.

Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW sẽ góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị và đổi mới tư duy của các các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, từ đó tạo sự thống nhất trong hành động, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 11-NQ/TW.

Chương trình hành động của Chính phủ được xây dựng bám sát quan điểm, mục tiêu, đồng thời là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 11-NQ/TW, thể hiện vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng các Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh trong Vùng trung du và miền núi Bắc bộ, đồng thời xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong Vùng tập trung chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Để thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, Chính phủ đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Ngoài ra, Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 17 nhiệm vụ cụ thể và 33 dự án liên vùng, kết nối và phân công cho các Bộ, ngành triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian cụ thể.

Tin liên quan
Tin khác