Sức khỏe doanh nghiệp
Sau hai quý lỗ liên tiếp, Đầu tư I.P.A có lãi trở lại trong quý II/2023
Duy Bắc - 02/08/2023 08:10
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA - sàn HNX) ghi nhận lãi 153,1 tỷ đồng trong quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 17,58 tỷ đồng, giảm 90,3% so với cùng kỳ.

Trong quý II/2023, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 48,92 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 153,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 15,85 tỷ đồng, tức tăng thêm 168,95 tỷ đồng. Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm từ 58,1%, xuống còn 42,2%.

Được biết, Đầu tư I.P.A vừa trải qua hai quý lỗ liên tiếp là quý IV/2022 ghi nhận lỗ 174,55 tỷ đồng và quý I/2023 ghi nhận lỗ 147,89 tỷ đồng.

Như vậy, sau hai quý lỗ liên tiếp, Đầu tư I.P.A đã có lãi trở lại trong quý II/2023.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 52,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 23,1 tỷ đồng, xuống 20,63 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 71,3%, tương ứng giảm 190,21 tỷ đồng, xuống 76,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 90,9%, tương ứng giảm 318,52 tỷ đồng, xuống 31,7 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 195,5%, tương ứng tăng thêm 67,7 tỷ đồng, lên 102,33 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 15,9%, tương ứng tăng thêm 1,95 tỷ đồng, lên 14,21 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp, doanh thu tài chính suy giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng, chủ yếu do giảm chi phí tài chính và tăng lãi từ công ty liên doanh, liên kết.

Đầu tư I.P.A hoàn nhập dự phòng nên mạnh chi phí tài chính quý II/2023 (Nguồn: IPA)

Đầu tư I.P.A cho biết chi phí tài chính giảm chủ yếu do cùng kỳ trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán. Trong đó, Công ty đã hoàn nhập dự phòng 77,1 tỷ đồng so với cùng kỳ trích lập dự phòng 224,6 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm mới hoàn thành 4,9% kế hoạch lợi nhuận

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 112,73 tỷ đồng, giảm 24,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 17,58 tỷ đồng, giảm 90,3% so với cùng kỳ (Trong đó, quý I/2023 ghi nhận lỗ 147,89 tỷ đồng).

Trong năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 348 tỷ đồng (lợi nhuận dự kiến tăng 337,7% so với thực hiện trong năm 2022). Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 16,89 tỷ đồng, Đầu tư I.P.A mới hoàn thành 4,9% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Đầu tư I.P.A giảm nhẹ 0,5% so với đầu năm, xuống 8.732,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 4.380,9 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.165,7 tỷ đồng, chiếm 36,3% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 702,5 tỷ đồng, chiếm 8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu chứng khoán kinh doanh giảm từ 979,9 tỷ đồng, xuống 0 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 39,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 894,6 tỷ đồng, lên 3.165,7 tỷ đồng.

Chứng khoán VNDirect là công ty liên kết có vốn đầu tư lớn nhất của Đầu tư I.P.A tại thời điểm 30/6/2023 (Nguồn: IPA)

Đối với danh mục đầu tư tài chính, chủ yếu do Công ty đang nắm giữ 25,84% vốn, tương ứng tổng giá trị đầu tư 3.817,1 tỷ đồng vào CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND – sàn HoSE) và đây cũng là khoản liên tục đóng góp lãi công ty liên kết tăng trưởng trong nhiều năm tại Đầu tư I.P.A.

Tạm lỗ 493,7 tỷ đồng khi đầu tư vào cổ phiếu CRE

Ngoài ra, đối với danh mục góp vốn vào đơn vị khác, điểm đáng lưu ý, tại thời điểm 30/6/2023, Đầu tư I.P.A đang đầu tư 928,4 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE – sàn HoSE), đã trích lập dự phòng 493,7 tỷ đồng, tạm lỗ 53,2% so với giá trị đã đầu tư. Trong đó, đầu năm 2023, Công ty chỉ trích lập dự phòng 407,22 tỷ đồng.

Như vậy, Đầu tư I.P.A đã tăng trích lập dự phòng khi đầu tư vào cổ phiếu CRE trong nửa đầu năm 2023.

Bất động sản Thế kỷ tiếp tục là khoản đầu tư gây thua lỗ nhiều nhất cho Đầu tư I.P.A (Nguồn: IPA)

Trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023, lãnh đạo Đầu tư I.P.A đã lý giải việc đầu tư vào CenLand để bắt đầu học hỏi, tiếp cận mảng dịch vụ bất động sản.

Trong đó, có những dự án Đầu tư I.P.A đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, đầu tư tài chính..., nhưng Đầu tư I.P.A đều tham gia đồng hành, kiến tạo cùng CenLand để tìm ra “công thức thành công” chứ không chỉ đơn giản là một thương vụ đầu tư tài chính.

Về vấn đề nhiều khoản đầu tư của công ty đang nằm trong diện thua lỗ, Đầu tư I.P.A cũng khẳng định lỗ chủ yếu do các hoạt động đầu tư bị tắc nghẽn, tất cả các khoản đầu tư hiện đều đang ở trạng thái chờ. Nguyên do bởi trong năm 2022 nhiều dự án nói chung đều bị dừng lại do vấn đề pháp lý, để có thể hoàn thiện thì công ty đang đẩy nhanh việc củng cố pháp lý, giấy tờ.

Quay trở lại với Báo cáo tài chính quý II/2023, tính tới cuối quý II, phần nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 2,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 107,5 tỷ đồng, xuống 4.479,6 tỷ đồng và bằng 116,3% vốn chủ sở hữu (đầu năm bằng 120,3% vốn chủ sở hữu).

Đầu tư I.P.A đang phát hành nhiều lỗ trái phiếu kỳ hạn 3 năm (Nguồn: IPA)

Riêng về dư nợ trái phiếu, Đầu tư I.P.A cho biết đã phát hành 4 mã trái phiếu với tổng mệnh giá 3.300 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu mệnh giá 300 tỷ đồng, phát hành ngày 30/3/2021, kỳ hạn 3 năm và lãi suất 10,5%/năm; trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 15/11/2021, kỳ hạn 3 năm và lãi suất 9,5%/năm; trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 20/12/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5%/năm; trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 25/2/2022, kỳ hạn 3 năm và lãi suất 9,5%/năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/8, cổ phiếu IPA giảm 800 đồng về 16.600 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác