Y tế - Sức khỏe
Sở Y tế Lâm Đồng xin loại 247 mặt hàng dược liệu khỏi danh mục thuốc đấu thầu
Linh Đan - 25/09/2023 14:59
Cùng với đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất UBND tỉnh hủy hiệu lực của Quyết định 1605/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt bổ sung danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt loại 247 mặt hàng dược liệu khỏi danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương.

Trước đó, ngày 29/6/2020, Sở Y tế Lâm Đồng có Tờ trình số 729/TTr-SYT về việc xin bổ sung danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương (theo Thông tư 09/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 của Bộ Y tế Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và thông tư này hết hiệu lực ngày 6/10/2020).

Đến ngày 30/7/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương trên địa bàn tỉnh (bao gồm 247 mặt hàng dược liệu) và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng là đơn vị được giao tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương (theo Công văn số 5501/UBND-VX3 ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc và dược liệu, thuốc dược liệu cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh).

Giải trình về việc xin loại 247 mặt hàng dược liệu khỏi danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương (theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 30/7/2020), Sở Y tế cho rằng, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Thông tư quy định về chất lượng dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có tổ chức chế biến vị thuốc cổ truyền phải công bố việc đáp ứng đủ tiêu chuẩn chế biến vị thuốc cổ truyền theo quy định tại Thông tư này trước ngày 31/12/2022), nhưng hiện tại, Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc đã công bố theo quy định.

Căn cứ điểm c, Khoản 5, Điều 26 Thông tư 38/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Thông tư quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền thì đối với các thuốc cổ truyền do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản xuất theo quy định tại Điều 70 Luật dược và vị thuốc cổ truyền do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chế biến, bào chế để bán cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật dược, cơ sở phải thực hiện kiểm nghiệm chất lượng tại cơ sở kiểm nghiệm Nhà nước đạt GLP hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Trường hợp, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phòng kiểm nghiệm đạt GLP thì việc kiểm nghiệm chất lượng của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền dược thực hiện tại phòng kiểm nghiệm của cơ sở.

Hiện tại, Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc chưa có phòng kiểm nghiệm đạt GLP, đồng thời phòng kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - mỹ phẩm Lâm Đồng cũng chưa đạt GLP để kiểm nghiệm chất lượng của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền theo quy định trên, do đó hai bệnh viện không thể chế biến dược liệu thành vị thuốc để phân phối lại cho các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trong ngành phục vụ khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.

Để đảm bảo đủ vị thuốc cổ truyền phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế Lâm Đồng đề xuất xin loại 247 mặt hàng dược liệu khỏi danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương được phê duyệt tại Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng, danh mục 247 dược liệu theo phụ lục đính kèm văn bản này.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất UBND tỉnh hủy hiệu lực của Quyết định 1605/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt bổ sung danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương trên địa bàn tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc tự tổ chức đấu thầu dược liệu và chế biến thành vị thuốc sử dụng cho khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị, theo hướng dẫn tại điểm d, Khoản 5, Điều 26 Thông tư 38/TT-BYT Ngày 31/12/2021.

“Các đơn vị khác tổ chức đấu thầu trực tiếp vị thuốc sử dụng cho khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị hoặc đấu thầu trực tiếp thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền sử dụng cho khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị”, Sở Y tế đề xuất.

Tin liên quan
Tin khác