Sức khỏe doanh nghiệp
Taseco Land muốn bán ra 3,1 triệu cổ phiếu CC4
Duy Bắc - 01/03/2024 09:32
Sau khi thâu tóm một Công ty con từ doanh nghiệp nhà nước, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã TAL - sàn UPCoM) bất ngờ muốn giảm sở hữu về 67,66% vốn điều lệ.

Công ty Taseco Land đăng ký bán 3,1 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (mã CC4 – sàn UPCoM) để giảm sở hữu từ 46,4 triệu cổ phiếu (72,5% vốn điều lệ), về 43,3 triệu cổ phiếu (67,66% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện trong tháng 3/2024.

Công ty cho biết giá bán dự kiến 13.000 đồng/cổ phiếu, ước tính sẽ thu về số tiền khoảng 40,3 tỷ đồng.

Lý do bán vốn Công ty con được Công ty Taseco Land cho biết để tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 có tiền thân là Công ty Xây dựng số 4, thành lập ngày 18/10/1959. Công ty khi đó được biết đến là một trong những đơn vị thi công xây lắp chủ lực của Bộ Xây dựng. Ngày 09/02/2006, Công ty chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới mô hình CTCP với tên gọi là CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 với vốn điều lệ 45 tỷ đồng. Đến tháng 10/2022, vốn điều lệ tăng lên 640 tỷ đồng và giữ đến hiện tại.

Về biến động cổ đông, tháng 9/2020, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (mã HAN – sàn UPCoM) đã tiến hành bán đấu giá toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/10/2020 đã thông qua nội dung cho Công ty Taseco Land tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 lên 35%. Đến tháng 12/2022, Công ty hoàn thành việc nâng tỷ lệ sở hữu lên 72,5% vốn điều lệ.

Lợi nhuận Taseco Land tăng trưởng trong năm 2023 dựa vào quý cuối năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Taseco Land ghi nhận doanh thu đạt 2.550,1 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 476,37 tỷ đồng, tăng 48,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 26,9%, lên 28,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 17,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 107,9 tỷ đồng, lên 727,96 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 37,5%, tương ứng tăng thêm 7,82 tỷ đồng, lên 28,69 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 14,9 lần, tương ứng tăng thêm 56,37 tỷ đồng, lên 60,15 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 41,9%, tương ứng giảm 97,78 tỷ đồng, về 135,66 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 24,67 lần, tương ứng tăng thêm 53,77 tỷ đồng, lên 55,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ, mặc dù chi phí tài chính tăng mạnh do dư nợ tăng cao nhưng lợi nhuận vẫn tăng mạnh, chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng, đồng thời đóng góp của lợi nhuận khác tăng đột biến.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Taseco Land ghi nhận doanh thu đạt 3.238 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 503 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với lợi nhuận quý IV đạt 476,37 tỷ đồng, đã chiếm tới 94,7% tổng lợi nhuận cả năm 2023 mà Công ty Taseco Land tạo ra.

Tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kỷ lục 1.557,7 tỷ đồng

Trái với kết quả kinh doanh do ghi nhận lợi nhuận chủ yếu trong quý IV, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty Taseco Land tiếp tục thâm hụt, ghi nhận âm 1.557,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 218,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong năm 2023, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 643,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 2.023,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu mà Công ty Taseco Land công bố trước thời điểm niêm yết ngày 9/1/2024 trên sàn UPCoM, Công ty Taseco Land vừa trải qua năm 2022 ghi nhận dòng tiền âm 218,5 tỷ đồng.

Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp mà Công ty Taseco Land ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm, trong đó năm sau âm cao hơn năm trước.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Taseco Land tăng 29,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.334,2 tỷ đồng, lên 10.176 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.813,7 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 2.172,5 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.352,6 tỷ đồng, chiếm 13,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.040,2 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản cố định tăng 560% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 704,5 tỷ đồng, lên 830,3 tỷ đồng; tồn kho tăng 56,3%, tương ứng tăng thêm 1.373,3 tỷ đồng, lên 3.813,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 32,9%, tương ứng tăng thêm 334,5 tỷ đồng, lên 1.352,6 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 32,5%, tương ứng giảm 176,6 tỷ đồng, về 366,2  tỷ đồng …

Xét về cơ cấu tồn kho, trong năm 2023, tồn kho dự án số 4 thuộc Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hoá tăng từ 88,1 tỷ đồng, lên 1.754,9 tỷ đồng; dự án Hải Yến tăng từ 46,6 tỷ đồng, lên 612,5 tỷ đồng; dự án Nam Thái Thái Nguyên tăng từ 0 đồng, lên 382 tỷ đồng; dự án NO1-T6 Đoàn Ngoại Giao giảm từ 1.258,4 tỷ đồng, về 116,98 tỷ đồng…

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Taseco Land tăng tới 179,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.097,1 tỷ đồng, lên 3.262,9 tỷ đồng và bằng 78,9% vốn chủ sở hữu (đầu năm ghi nhận 1.165,8 tỷ đồng và bằng 30,8% vốn chủ sở hữu). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.126,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 2.136,7 tỷ đồng.

Nếu tính rộng ra từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/12/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng 188% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 2.129,7 tỷ đồng, lên 3.262,9 tỷ đồng.

Ngược lại, cũng tại thời điểm cuối năm 2023, chỉ báo doanh thu tương lai là người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 87,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 53,77 tỷ đồng, về 25,94 tỷ đồng (đầu năm là 214,99 tỷ đồng) và chỉ còn chiếm 0,3% tổng nguồn vốn.

Tin liên quan
Tin khác