Thời sự
Thái Bình triển khai sâu rộng “Sổ tay đảng viên điện tử”
Phương Liên - 11/11/2021 13:28
Ngày 11/11, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đây là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai phần mềm hữu ích này.

Trước đó, từ tháng 5/2021, thực hiện Quy định số 269-QĐ/TW, ngày 25/11/2014 của Ban Bí thư về thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan Đảng; Quyết định số 260-QĐ/TW, ngày 1/10/2014 của Ban Bí thư ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông cùng đơn vị xây dựng giải pháp triển khai thử nghiệm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử, gắn với việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hình thức trực tuyến”.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại Hội nghị 

Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” có các chức năng: Cung cấp thông tin; cung cấp các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở; Cung cấp các tính năng hỗ trợ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; Cung cấp các tính năng hỗ trợ công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, các chuyên đề hàng tháng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cung cấp tính năng giúp cấp ủy đảng cơ sở tiếp nhận và phản hồi các câu hỏi, ý kiến của đảng viên; Hỗ trợ ra thông báo của đảng ủy, chi ủy gửi đến đảng viên một cách nhanh nhất và tổ chức họp chi bộ theo hình thức trực tuyến....

Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ đảng viên xây dựng lịch công tác cá nhân; ghi nhớ các nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ thực hiện; thống kê, tổng hợp đề xuất các báo cáo cho từng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng các cấp; hỗ trợ cấp ủy cấp trên nắm bắt thông tin hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới...

Sau một thời gian tiến hành thử nghiệm, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Sau 6 tháng thử nghiệm, phần mềm đã đạt được mục tiêu đề ra là cung cấp một cách có hệ thống các thông tin về tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh bảo đảm chính xác, kịp thời đến với đảng viên; thông qua phần mềm cung cấp cho đảng viên kho tư liệu phong phú về học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... Phần mềm được cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ đón nhận tích cực, sử dụng rất hiệu quả, thực sự mang lại tiện ích giúp đảng ủy, chi ủy điều hành các cuộc họp khoa học, kịp thời, tiết kiệm thời gian.

Qua sử dụng, các cơ sở đảng đều cho thấy phần mềm có tính ưu việt, tiện ích, ứng dụng phù hợp trong thời đại công nghệ 4.0 và bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Cùng với các tiện ích hỗ trợ chi bộ, đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng, phần mềm đã hỗ trợ tích cực cho đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Tại lớp tập huấn hơn 100 cán bộ đảng viên thuộc các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Thái Bình đã được đơn vị xây dựng giải pháp giới thiệu khái quát về phần mềm và hướng dẫn cài đặt, sử dụng, quản trị phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh: Việc triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” là hiện thực hóa của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí, đời sống xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn của chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ và đảng bộ trong toàn tỉnh, đặc biệt là nâng cao chất lượng đảng viên, giúp đảng viên nắm bắt đầy đủ, chính xác, kịp thời những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, địa phương, đơn vị, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa cấp ủy với đảng viên; việc điều hành của các ban chi ủy cũng được cải thiện rõ nét, nhiệm vụ của các cấp ủy, đảng viên được rõ nét hơn.

Sau khi thử nghiệm hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình quyết định trển khai trên toàn đảng bộ trong tỉnh, phấn đấu đến năm 2022, trên 95% đảng viên sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Tin liên quan
Tin khác