Doanh nghiệp
Thẩm định thực tế ứng viên Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022
Khánh Linh - 25/09/2022 11:43
22 đoàn thẩm định thực tế ứng cử viên Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Các đoàn thẩm định do VCCI tổ chức sẽ có đại diện của hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan báo chí

Theo Quyết định 1633/PTM-BTT về việc thành lập các đoàn công tác thẩm định thực tế tại doanh nghiệp, 22 đoàn công tác do Chủ tịch VCCI thành lập sẽ đến trực tiếp doanh nghiệp của doanh nhân tham gia Giải thưởng bình chọn Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022.

Các đoàn thẩm định sẽ khảo sát thực tế, trao đổi, phỏng vấn đối với ứng viên, cán bộ, người lao động... của doanh nghiệp, từ đó sẽ đưa ra đánh giá, nhận xét và kết luận cụ thể về các hồ sơ của ứng viên tham gia Cuộc bình chọn.

Toàn bộ thông tin sẽ được báo cáo Hội đồng bình xét danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 tại cuộc họp dự kiến sẽ họp vào tuần đầu tháng 10/2022.

Hội đồng bình xét có số lượng thành viên trên 40 người, gồm các chuyên gia, các phóng viên báo chí, đại diện các bộ, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và VCCI.

22 đoàn thẩm định sẽ đến làm việc trực tiếp với các ứng viên tham gia bình chọn Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022

Ban Chỉ đạo quốc gia về bình xét Danh hiệu do Chủ tịch VCCI làm Trưởng ban, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan trung ương.

Đây là năm thứ tám VCCI thực hiện bình chọn Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, nhưng là năm đầu tiên áp dung đạo đức doanh nhân là một trong những tiêu chí được xem xét khi bình chọn.

Các ứng viên phải là đại diện tiêu biểu xét theo 6 tiêu chuẩn Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam do VCCI công bố. Đó là, tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội; tuân thủ pháp luật; minh bạch, công bằng, liêm chính; sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình.

Tổng biên tập Báo Đầu tư là trưởng đoàn thẩm định số 14 của Hội đồng bình xét danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên Hội đồng bình chọn Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu sẽ tôn vinh 60 doanh nhân, thay vì 100 doanh nhân như thông lệ. Từ danh sách 60 doanh nhân được bình chọn, VCCI sẽ chọn Top 10 "Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam - năm 2022" để có sự tôn vinh đặc biệt. 

Theo kế hoạch, Lễ tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022 sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngay Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tin liên quan
Tin khác