Điểm nóng
Thất thoát lớn từ các gói thầu y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội
Huệ Nguyễn - 19/01/2023 09:02
Thanh tra Chính phủ đã phát hiện, đồng thời chuyển thông tin tới Bộ Công an về hàng loạt vi phạm trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội, giai đoạn từ 1/01/2020 đến 31/12/2021, trực tiếp thanh tra tại CDC Hà Nội và 11 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Qua đó, TTCP đã phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng, gây thất thoát lớn ngân sách Nhà nước nên đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển thông tin để Bộ Công an giao cơ quan chức năng xác minh, làm rõ đối với một số gói thầu tại một số đơn vị.

Phát hiện nhiều vi phạm trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội. Ảnh minh họa.

Thứ nhất, 07 gói thầu mua sắm 07 máy X quang di động kỹ thuật số, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc, do 07 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị 30,4 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu hơn 10,5 tỷ đồng, chênh lệch (từ nhập khẩu, mua bán qua khâu trung gian và trúng thầu) gần 20 tỷ đồng (gấp 2,89 lần). Sau khi nhà thầu giảm giá còn 23,2 tỷ đồng, chênh lệch còn 12,6 tỷ đồng (gấp 2,2 lần).

Thứ hai, các gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Tùng Bách là đơn vị trúng thầu, cụ thể:

Bốn gói thầu mua sắm 12 máy thở chức năng cao - Puritan, do 04 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị trúng thầu 9,888 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 4,1 tỷ đồng, chênh lệch 5,7 tỷ đồng (gấp 2,41 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn 7,5 tỷ đồng, chênh lệch 3,4 tỷ đồng (gấp 1,84 lần).

13 gói thầu mua sắm 17 máy thở xâm nhập và không xâm nhập e360E, do 13 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị 12,7 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 7,7 tỷ đồng, chênh lệch 4,9 tỷ đồng (gấp từ 1,38 đến 1,82 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn hơn 11 tỷ đồng, chênh lệch 3,2 tỷ đồng (gấp từ 1,2 đến 1,58 lần).

17 gói thầu mua sắm 18 máy thở xâm nhập và không xâm nhập e360T do 17 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị 13,5 tỷ đồng; tổng giá nhập khẩu 9,1 tỷ đồng, chênh lệch 4,4 tỷ đồng (gấp từ 1,31 đến 1,66 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn 11,7 tỷ đồng, chênh lệch 2,6 tỷ đồng (gấp từ 1,14 đến 1,44 lần).

Thứ ba, các gói thầu do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Lê là đơn vị trúng thầu, cụ thể:

Hai gói thầu mua sắm 02 máy thở cao tần Babylog do 02 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 1,1 tỷ đồng, chênh lệch 2,2 tỷ đồng (gấp 2,97 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn 2,2 tỷ đồng, chênh lệch 1,1 tỷ đồng (gấp 2 lần).

Năm gói thầu mua sắm 35 máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số, do 5 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị 6,3 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 4,4 tỷ đồng, chênh lệch 1,8 tỷ đồng (gấp 1,43 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn 5,7 tỷ đồng, chênh lệch là 1,3 tỷ đồng (gấp 1,31 lần).

Thứ tư, 31 gói thầu mua sắm 35 máy thở xách tay kèm van PEEP, đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần thiết bị y tế Ánh Sao, do 31 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị 16,8 tỷ đồng, tổng giá nhập khẩu 6,7 tỷ đồng, chênh lệch hơn 10 tỷ đồng (gấp 2,48 lần).

Thứ năm, 04 gói thầu mua sắm 8 máy lọc máu liên tục, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông, do 4 bệnh viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị là 11,1 tỷ đồng, tổng giá nhập khẩu 4,7 tỷ đồng, chênh lệch 6,4 tỷ đồng, (gấp 2,35 lần). Sau khi nhà thầu giảm giá còn 10,8 tỷ đồng, chênh lệch còn hơn 6 tỷ đồng (gấp 2,27 lần).

Thứ sáu, 06 gói thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, đơn vị trúng thầu là Công ty 3TK, do CDC Hà Nội làm chủ đầu tư. Các gói thầu có tổng giá trị 40,9 tỷ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 20,5 tỷ đồng, chênh lệch 20,3 tỷ đồng, gấp từ 1,68 lần đến 5,52 lần tùy theo từng mặt hàng.

Thêm vào đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, xử lý đối với những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã nêu.

Đồng thời đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ngành, cơ quan, đơn vị, CDC Hà Nội, các bệnh viện có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đã để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế xinh Phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phục vụ phòng chống dịch Covid-19;

Có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những tập thể, cá nhân thực hiện không đúng các quy định của pháp luật.

Tin liên quan
Tin khác