Sức khỏe doanh nghiệp
Thế giới Di động huỷ hơn 1,13 triệu cổ phiếu quỹ
Duy Bắc - 19/05/2024 10:18
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG - sàn HoSE) thực hiện huỷ cổ phiếu quỹ đang sở hữu, giảm vốn điều lệ về 14.622,44 tỷ đồng.

Ngày 17/5, Thế giới Di động đã thực hiện giảm vốn điều lệ từ 14.633,77 tỷ đồng, về 14.622,44 tỷ đồng, tương ứng giảm 1.132.539 cổ phiếu.

Lý giải việc giảm 1.132.539 cổ phiếu, Thế giới Di động cho biết Công ty thực hiện tiêu huỷ lượng cổ phiếu quỹ hiện có.

Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, Thế giới Di động đang ghi nhận tổng giá trị cổ phiếu quỹ là 11,33 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 1.132.539 cổ phiếu quỹ với giá trung bình 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giải thể Logistics Toàn Tín sau hơn 2 năm thành lập

Một diễn biến đáng lưu ý khác, trước đó, ngày 8/5, Thế giới Di động bất ngờ thông qua việc giải thể Công ty cổ phần Logistics Toàn Tín (Thế giới Di động sở hữu 99,99% vốn) với lý do tái cơ cấu lại nhóm các công ty con nhằm tối ưu việc vận hành.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Logistics Toàn Tín được thành lập ngày 10/11/2021; địa chỉ tại số 128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM; và hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

Ngoài ra, theo giới thiệu của Thế giới Di động, Công ty cổ phần Logistics Toàn Tín đang cung cấp dịch vụ kho bãi, cung ứng hàng hóa cho chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, Thế giới Di động, An Khang... trên toàn quốc.

Như vậy, sau hơn 2 năm thành lập Công ty cổ phần Logistics Toàn Tín, Thế giới Di động bất ngờ giải thể Công ty cung cấp dịch vụ kho bãi, cung ứng hàng hoá.

Tiếp tục giảm thêm 4.853 nhân viên trong quý I/2024

Trước đó, trong quý I/2024, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 31.486,5 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 902,97 tỷ đồng, tăng 41,4 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,2%, lên 21,3%.

Được biết, trong giai đoạn bình thường từ quý I/2021 đến quý III/2022, lợi nhuận hàng quý của Thế giới Di động từ 906,8 tỷ đồng đến 1.562 tỷ đồng/quý.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 28,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.498,1 tỷ đồng, lên 6.712,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 63%, tương ứng tăng thêm 226,2 tỷ đồng, lên 585,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,8%, tương ứng tăng thêm 79,4 tỷ đồng, lên 375,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,4%, tương ứng tăng thêm 580,4 tỷ đồng, lên 5.689,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024 mặc dù chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã tăng nhưng việc lợi nhuận gộp tăng, đồng thời doanh thu tài chính tăng đó giúp lãi của Thế giới Di động tăng mạnh.

Được biết, trong năm 2024, Thế giới Di động đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.400 tỷ đồng, tăng 13,29 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi ghi nhận 902,97 tỷ đồng, Thế giới Di động đã hoàn thành được 37,6% so với kế hoạch năm.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Thế giới Di động tăng 5,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.432,3 tỷ đồng, lên 63,543,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 30.244,1 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 20.492,4 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.862,8 tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong quý I/2024, khoản mục đầu tư khác tăng thêm 4.398,6 tỷ đồng, lên 7.043,3 tỷ đồng và đây là khoản mục thể hiện khoản trái phiếu nắm giữ và các khoản đầu tư khác có kỳ hạn từ ba tháng đến dưới 1 năm, hưởng lãi suất áp dụng. Trong đó, quý I/2024, lãi hoạt động đầu tư trái phiếu ghi nhận 32,5 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 5,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.453,2 tỷ đồng và bằng tới 90,9% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu 26.034,2 tỷ đồng).

Thêm nữa, tại thời điểm 31/3/2024, Thế giới Di động ghi nhận còn 60.561 nhân viên, giảm 4.853 nhân viên so với đầu năm (đầu năm ghi nhận 65.414 nhân viên).

Thực tế, đỉnh điểm số lượng viên của Thế giới Di động là ngày 30/9/2022 ghi nhận 80.231 nhân viên nhưng tới 31/12/2023 chỉ còn 65.414 nhân viên, giảm 14.817 nhân viên.

Như vậy, chỉ tính tới 30/9/2022 đến 31/3/2024, Thế giới Di động đã giảm 24,5% quy mô nhân sự, tương ứng giảm 19.670 người.

Tin liên quan
Tin khác