Nova Consumer được Enterprise Asia vinh danh trong Top "Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2021"
Nova Consumer đã góp mặt trong danh sách những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh do Enterprise Asia tổ chức và bình chọn.