Doanh nghiệp
Thu ngân sách của hải quan TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng giảm mạnh
Thế Hải - 15/04/2024 14:07
3 cục hải quan có số thu lớn, gồm: TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội đều ghi nhận số thu trong quý I/2024 giảm sâu so với cùng kỳ 2023, làm cho tổng thu toàn ngành hải quan bị kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023.
Thu ngân sách của Hải quan TP.HCM trong quý đầu của năm 2024 giảm TP Hồ Chí Minh giảm 15,7% so với cùng kỳ.

Dữ liệu của Tổng cục Hải quan đến ngày 31/3, số thu ngân sách nhà nước của 10 cục hải quan tỉnh, thành phố chiếm số thu lớn của toàn ngành đạt 76.633 tỷ đồng, bằng 23,15% dự toán được giao, giảm 4,38% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số cục hải quan tỉnh, thành phố có số thu giảm trong quý I/2024. Đáng chú ý, 3 cục hải quan có số thu lớn, gồm: TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội có dự toán chiếm 61,6%, có số thu giảm so với cùng kỳ 2023 làm cho tổng thu toàn ngành hải quan giảm so với cùng kỳ 2023.

Cụ thể, số thu của Cục hải quan TP.HCM đạt 26.593 tỷ đồng, bằng 20,3% dự toán, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải quan Hải Phòng thu 14.897 tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán, giảm gần 11%; Hải quan Hà Nội đạt 6.33 tỷ đồng, đạt gần 19% dự toán, giảm 8,58%.

Các đơn vị chiếm số thu lớn có số thu trong quý I/2024 tăng so với cùng kỳ năm 2023 như Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 5.100 tỷ đồng, tăng 26,83%, bằng xấp xỉ 27% dự toán; số thu của Hải quan Đồng Nai đạt 24,56%, tăng hơn 2%, Hải quan Bình Dương bằng 22,45% dự toán, tăng 1,6%, Hải quan Thanh Hóa bằng 38,38% dự toán, tăng 22,5%, Hải quan Bắc Ninh bằng 22,8% dự toán, tăng 13,6%.

Ngoài ra, số thu ngân sách của Hải quan Hà Tĩnh tăng 27,8%, Hải quan Quảng Ninh tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Về tổng thể, quý  I/2024, số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt 88.354 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán được giao, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 375.000 tỷ đồng. Dự toán được xây dựng trên cơ sở GDP tăng trưởng 6-6,5%, giá dầu thô 70 USD/thùng.

Quý I,/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt gần 178 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu 92,88 tỷ USD, tăng 17,1%, nhập khẩu 85,08 tỷ USD, tăng 14,2%, cán cân thương mại trong trong 3 tháng đầu năm 2024 ước tính xuất siêu 7,8 tỷ USD.

Tin liên quan
Tin khác