Chuyển động thị trường
Thủ tướng thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho bất động sản
Tú Ân - 17/11/2022 17:23
Ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1435/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác rà soát, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án bất động sản.

Tổ công tác do ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS cho các địa phương, doanh nghiệp tại TP. Hà Nội, TP. HCM và một số tỉnh, thành phố.

Tổ công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổ cũng sẽ tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương.

Ngoài ra, Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan; Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 1435/QĐ-TTg, Tổ công tác có quyền hạn yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án bất động sản đang triển khai, nhưng khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý theo báo cáo của các địa phương; kiến nghị giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại một số tỉnh, thành phố.

Tổ cũng được giao quyền hạn mới lãnh đạo các cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan hoặc các tổ chức, chuyên gia phối  hơp, tham vấn trong quá trình Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Thành viên Tổ công tác:
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổ trưởng
Ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổ phó
Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Tổ phó
Ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó
Ông Nguyễn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thành viên
Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thành viên
Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên

Nguồn: Quyết định 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022

Tin liên quan
Tin khác